Christian Luiga lämnar Telia Company

Christian Luiga, finansdirektör och tidigare tillförordnad VD och koncernchef, har idag meddelat Telia Companys styrelse och nya VD Allison Kirkby att han säger upp sig och lämnar Telia Company.

Christian Luiga har varit anställd inom Telia Company i olika positioner sedan 2009 och tillträdde tjänsten som finansdirektör i april 2014. Sedan september 2019 har han varit tillförordnad VD och koncernchef. Christian Luiga kommer stå till bolagets förfogande under uppsägningstiden, bland annat för att stötta bolagets nya VD Allison Kirkby och hantera överlämning av ett antal pågående projekt. Under sin uppsägningstid rapporterar Christian Luiga direkt till Allison Kirkby, men utan att vara medlem av koncernledningen. Hans sista anställningsdag är den 15 september 2020.– Christian har varit en mycket viktig del av Telia Companys ledning i många år och har med sitt starka ledarskap och affärsmannaskap varit drivande för många av de stora och viktiga förändringar som bolaget genomfört under denna tid. Jag vill rikta ett särskilt tack till Christian för insatsen som tillförordnad VD, som han genomfört med stort kommersiellt fokus och engagemang, säger Lars-Johan Jarnheimer, styrelsens ordförande.– Christian har gjort ett storartat jobb under sin tid på Telia och under de senaste åtta månaderna då han lett bolaget som tillförordnad VD. Jag vill tacka honom särskilt för hans arbete med att säkerställa att överlämningen till mig görs på bästa sätt och jag ser fram mot att jobba tillsammans med honom för att få den snabbast tänkbara starten som ny VD de kommande månaderna, säger Allison Kirkby.Christian Luiga säger:

– Att vara med och leda Telia Company, först som finansdirektör och sedan som tillförordnad VD, under en period som präglats av stora förändringar och utmaningar, har varit oerhört givande. Men allting har ett slut, och jag har kommit fram till att detta är rätt timing för mig att lämna Telia Company. Det är med varm hand jag lämnar över stafettpinnen till vår nya vd Allison Kirkby. Jag vill också passa på att tacka alla våra fantastiska medarbetare för era arbetsinsatser och ert stöd under den här tiden. En rekryteringsprocess för en permanent finansdirektör inleds omgående, tillsvidare fortsätter Douglas Lubbe i rollen som tillförordnad finansdirektör.     

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.     

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.