Förändringar i Telia Companys koncernledning

Som ett led i arbetet med en förnyad nordisk och baltisk strategi, och efter att bolaget har tillkännagivit att det lämnar Turkiet, meddelar Telia Company idag flera förändringar i koncernledningen.    


  • Markus Messerer blir Senior Vice President och chef för Strategy/Innovation och Global Business. Markus är idag vd för Alltron AG, det schweiziska IT-bolaget Competecs B2B-enhet, och tillför gedigen erfarenhet av digital transformation och ICT. Innan Competec var han strategichef på Swisscom. Markus är österrikisk medborgare.
  • Rachel Samrén blir Senior Vice President och Chief External Affairs samt Governance & Trust Officer. Rachel är idag Executive Vice President, Chief External Affairs Officer och medlem av koncernledningen på Millicom. Hon tillför bred erfarenhet av relationsbyggande med externa intressegrupper och riskhantering. Innan hon kom till Millicom var hon chef för Business Intelligence på The Risk Advisory Group. Rachel är svensk medborgare.
  • Dan Strömberg kommer att i tillägg till sin nuvarande roll som chef för Telia Litauen, även att bli Senior Vice President och chef för LED (Litauen, Estland och Danmark). Dan har haft olika ledande befattningar i Telia Company sedan slutet av 1990-talet.Markus Messerer och Rachel Samrén börjar på Telia Company under fjärde kvartalet 2020. Dan Strömberg tillträder sin roll den 1 augusti 2020.Till följd av förändringarna kommer Ingrid Stenmark, Senior Vice President och chef för CEO Office, Åsa Jamal, Senior Vice President och kommunikationsdirektör, och Emil Nilsson, Senior Vice President och chef för LED (Litauen, Estland, och Danmark) att lämna Telia Company. Peter Borsos, Senior Vice President och chef för Telia Global, kommer att i tillägg till sin nuvarande roll även att bli tillförordnad kommunikationschef tills dess att den nya organisationen implementerats och Markus Messerer och Rachel Samrén tillträtt i sina roller. Peter Borsos kommer att lämna sin roll och bolaget under årets fjärde kvartal.”När vi nu förbereder oss för att förnya Telias syfte och strategi är jag mycket nöjd över att Markus, Rachel och Dan ansluter till koncernledningen. De är alla tre erfarna och enastående ledare som kommer att vara utmärkta representanter för Telias värdegrund och som tillför ingående branschkunskaper och praktiska erfarenheter. Jag är övertygad om att de här förändringarna kommer att påskynda vår transformationsresa och skapa en ny era av framgång för Telia,” säger Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company. ”Jag vill också tacka Ingrid Stenmark, Peter Borsos, Emil Nilsson och Åsa Jamal som alla har varit uppskattade medlemmar i Telia Companys koncernledning under många år och som har lämnat viktiga bidrag till bolaget.”När förändringarna trätt i kraft, troligtvis innan året är slut, kommer Telia Companys koncernledning att bestå av:Allison Kirkby, vd och koncernchef

Douglas Lubbe, tillförordnat finanschef

Jonas Bengtsson, Executive Vice President, chefsjurist och chef för Corporate Affairs

Cecilia Lundin, Executive Vice President, chef för People & Brand

Magnus Zetterberg, Senior Vice President, chef för Common Products & Services samt COO

Markus Messerer, Senior Vice President, chef för Strategy/Innovation & Global Business

Rachel Samrén, Senior Vice President, Chief External Affairs, Governance & Trust Officer

Anders Olsson, Executive Vice President och chef för Telia Sverige

Heli Partanen, Senior Vice President och chef för Telia Finland

Stein-Erik Vellan, Senior Vice President och chef för Telia Norge

Dan Strömberg, Senior Vice President och chef för LED

Casten Almqvist, Senior Vice President och chef för TV & Media   

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.   

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.