Kommentar från Telia Company med anledning av uppgifter i media om avyttring av Turkcell Holding

Telia Company noterar spekulationer i media rörande en potentiell avyttring av Turkcell Holding och bekräftar att diskussioner just nu förs med Turkey Wealth Fund gällande en potentiell försäljning av det indirekta innehavet i Turkcell för 530 miljoner USD.

Förhandlingarna fortsätter och är inne i ett långt framskridet skede men ännu har en överenskommelse inte träffats. Telia Company har för närvarande inga ytterligare kommenterar men kommer att kommunicera mer om och när det finns något att berätta.Telia Company äger 47,1 procent av Turkcell Holding, ett holdingbolag som ägs av Cukurova, LetterOne och Telia Company. Turkcell Holdings enda verksamhet är innehavet om 51 procent i Turkcell.

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl. 17:25 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

Framtidsinriktade uttalanden


Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.