Förändringar i Telia Companys koncernledning

Per Christian Mørland utses till Group Chief Financial Officer och Dr. Rainer Deutschmann utses till Group Chief Operating Officer i Telia Company.

Den 1 augusti tillträder Per Christian Mørland tjänsten som EVP, Group CFO i Telia Company. Han ersätter Douglas Lubbe som för närvarande är tillförordnad CFO. Per Christian är för närvarande CFO i Telia Norge, en tjänst som han har haft sedan oktober 2015. Han har 16 års telekomerfarenhet från Norden, Asien och Centraleuropa.”Jag är stolt över att kunna meddela att Telia Company har internrekryterat en ny permanent CFO, Per Christian Mørland. Utöver sina breda internationella och kommersiella erfarenheter har Per Christian stor erfarenhet av finansiella sakfrågor och förändringsarbete. Han brinner för att få organisationer att prestera på topp, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company.Dr. Rainer Deutschmann utses till SVP, Group COO i Telia Company med start under andra halvåret 2020. Han ersätter Magnus Zetterberg. Rainer är för närvarande Chief Operating Officer för Dialog Axiata PLC, Sri Lankas största operatör inom mobil, bredband, betal-TV och fintech-tjänster. Rainer har 20 års erfarenhet av telekommunikation, moln- och IT-tjänster, media och underhållning, digital marknadsföring och analys. Innan han kom till Axiata var han Chief Product & Innovation Officer på Reliance Jio. Han har också haft ledande befattningar i Deutsche Telekom AG och på McKinsey samt är Non Executive Director på Rain, Sydafrikas första datafokuserade mobilnät. Rainer Deutschmann är tysk medborgare.”Rainer tillför en unik uppsättning färdigheter och erfarenheter efter att framgångsrikt ha tjänstgjort i både stora bolag som Deutsche Telekom och i snabbväxande utmanare som Dialog Axiata och Reliance Jio. Han är mycket teknikkunnig med en bred erfarenhet av operationella, strategiska och digitala transformationer, och spelade en viktig roll i lanseringen av världens största och snabbast växande 4G-nätverk som byggts från grunden samt av fiber- och digitaltjänster på Reliance Jio. På senare tid har han lett den koncerngemensamma digitala omvandlingen av Dialog Axiata. Rainer och Per Christian är två viktiga tillskott till teamet som ska hjälpa mig att återupprätta Telias position som en branschledare som levererar de bästa kundupplevelserna och affärsresultaten”, säger Allison Kirkby.Douglas Lubbe återupptar sin tidigare position som CFO i Telia Sverige från och med den 1 augusti. Magnus Zetterberg, COO och chef för Common Products and Services lämnar Telia Company den 30 september.”Jag vill uttrycka min stora uppskattning av Magnus Zetterberg och Douglas Lubbe som har varit värdefulla medlemmar i Telia Company koncernledning och som båda har lämnat viktiga bidrag till företagets utveckling, inte minst under den pågående övergångsfasen”, säger Allison Kirkby.När förändringarna har genomförts kommer Telia Companys koncernledning att se ut på följande sätt:Allison Kirkby, vd och koncernchef

Per Christian Mørland, EVP, Group CFO

Dr. Rainer Deutschmann, SVP, Group COO

Jonas Bengtsson, EVP, chefsjurist och chef för Corporate Affairs

Cecilia Lundin, EVP, chef för People & Brand

Markus Messerer, SVP, chef för Strategy/Innovation & Global Business

Rachel Samrén, SVP, Chief External Affairs, Governance & Trust Officer

Anders Olsson, EVP och chef för Telia Sverige

Heli Partanen, SVP och chef för Telia Finland

Stein-Erik Vellan, SVP och chef för Telia Norge

Dan Strömberg, SVP och chef för LED

Casten Almqvist, SVP och chef för TV & MediaFör mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.