Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-juni 2020

Telia Companys delårsrapport januari-juni 2020 offentliggörs fredagen den 17 juli 2020 klockan 7:00.

Klockan 10.00 presenteras delårsrapporten på engelska via en telefonkonferens av Telia Companys vd och koncernchef Allison Kirkby och tillförordnad finansdirektör Douglas Lubbe.Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Bildmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com
Telefonnummer: 08-56618467Kod: 8169528

 En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till och med den 31 juli,   2020.Replay nummer: +44 (0) 3333009785Konferens ID: 8169528 


För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.