Förändring i Telia Companys Valberedning

På stämman den 2 april 2020 valdes Patricia Hedelius som ledamot i valberedningen som representant för AMF Försäkring och AMF Fonder (”AMF”). AMF har meddelat valberedningens ordförande att man, på grund av minskat innehav i Telia Company, önskar avgå från valberedningen.

I enlighet med valberedningens instruktion har valberedningen beslutat att erbjuda platsen i valberedningen till Handelsbanken Fonder för att på så sätt återspegla ägandet i Telia Company. Handelsbanken Fonder har accepterat erbjudandet och kommer representeras av Lilian Fossum Biner.Telia Companys valberedning består efter denna förändring av Daniel Kristiansson, ordförande (Svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Javiera Ragnartz (SEB Fonder) och Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Fonder).För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.