Telia Company slutför försäljningen av en minoritetsandel i sin finska och norska mastverksamhet till Brookfield och Alecta


  • Brookfield, som investerar genom sin infrastrukturfond, har tillsammans med Alecta förvärvat 49 procent av Telias mastverksamhet i Finland och Norge

  • Transaktionen är i linje med Telias strategi för digital infrastruktur, som inkluderar partnerskap för att vidareutveckla och tydliggöra värdet i bolagets tillgångar

  • Transaktionspriset motsvarar ett värde på 1 524 MEUR för 100 procent av aktierna på kassa- och skuldfri basis per den 31 december 2020

  • Total kontant likvid som betalats till Telia vid slutförandet av affären motsvarar 767 MEUR, vilket kommer att möjliggöra minskning av bolagets nettolåneskuldTelia Company har idag slutfört försäljningen av 49 procent av sin mastverksamhet i Finland och Norge till Brookfield och Alecta, då alla sedvanliga myndighetsgodkännanden har erhållits.Den 30 juni 2021 tillkännagav Telia försäljningen av 49 procent av sin mastverksamhet i Finland och Norge till Brookfield och Alecta, till ett pris som motsvarar ett kassa- och skuldfritt värde för 100 procent av aktierna på 1 524 MEUR. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 27x för räkenskapsåret 2020. Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef, säger: ”Transaktionen visar tydligt värdet av, och vårt ledarskap inom, digital infrastruktur. Nu går vi in i ett strategiskt partnerskap med Brookfield och Alecta för att fortsätta utveckla vår digitala infrastruktur. Telia, Brookfield och Alecta har en långsiktig, industriell syn på mastinfrastrukturens roll som en grund för fortsatt digitalisering av Norden och Baltikum.”För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Vi är Telia Company. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.