Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-mars 2021

Telia Companys delårsrapport, januari-mars 2021, offentliggörs fredagen den 23 april cirka klockan 07:00.

Klockan 09.30 presenterar Telia Companys Vd och koncernchef Allison Kirkby samt finansdirektör Per Christian Mørland, delårsrapporten via en telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska.Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensenDu kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Bildmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com.Telefonnummer: +46 8 566 184 67, +44 (0) 2071 928338Kod: 6652209  

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig till och med den 14 maj, 2021.Replay nummer:+44 (0) 3333009785Konferens ID: 6652209


 

För mer information, kontakta gärna Telia Companys pressavdelning: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.   

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com