Telia Company, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica och Vodafone lanserar miljörating av mobiltelefonerFem av Europas ledande mobiloperatörer lanserar en gemensam miljörating, Eco Rating, för att göra det enklare för konsumenter att välja hållbara mobiltelefoner och uppmuntra leverantörer att minska sin miljöpåverkan. Eco Rating rullas ut över hela Europa med start i juni 2021 och omfattar inledningsvis mobiltelefoner från 12 tillverkare.Syftet med det gemensamma Eco Rating-initiativet är att visa hur tillverkning, användning, transport och återvinning av mobiltelefoner påverkar miljön för att därigenom driva på utvecklingen av mer hållbar elektronik.Miljöratingen omfattar mobiltelefoner från 12 tillverkare och fler förväntas ansluta sig senare. Bland partnerföretagen ingår Bullitt Group (CAT och Motorola rugged phones), Doro, HMD Global (Nokia Phones), Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi och ZTE. I juni börjar Eco Rating introduceras i 24 europeiska länder där de fem operatörerna finns representerade.Efter en grundlig bedömning poängsätts en mobiltelefon på en skala från 1 till 100, som indikerar vilken miljöpåverkan den har under hela livscykeln.  Eco Rating omfattar fem nyckelområden med information om mobiltelefonens livslängd, reparerbarhet, återvinningsbarhet, klimateffektivitet och resurseffektivitet.  Allison Kirkby (vd Telia Company) Tim Höttges (vd Deutsche Telekom), Stéphane Richard (vd Orange), José María Álvarez-Pallete (vd Telefónica), och Nick Read (vd Vodafone Group) välkomnar Eco rating-lanseringen:- Det är vårt gemensamma ansvar att skapa en mer hållbar framtid. Eco Rating är ett gemensamt initiativ som omfattar hela industrin och kommer att öka transparens, förståelse och medvetenhet om hur miljön påverkas av de mobiltelefoner våra kunder väljer.   - Vi ser fram emot att välkomna fler tillverkare och operatörer till Eco Rating-initiativet, och vi hoppas att det kan inspirera hela industrin att snabba på övergången till en mer cirkulär modell för mobiltelefoner.Eco Rating-metodologin

Eco Rating använder en enhetlig och objektiv utvärderingsmetod med 19 olika kriterier som sammanförs till en totalpoäng för varje mobiltelefon. Utvärdering baseras på information från mobiltelefontillverkarna. Dessutom ger Eco Rating vägledning inom fem nyckelområden:
  • Livslängd: Hur robust mobiltelefonen är, batterilivslängd och garantitid för telefonen och dess komponenter

  • Reparerbarhet: Visar om det är enkelt eller svårt att reparera mobiltelefonen. Kategorin omfattar även design och utförande, och hur dessa påverkar livslängden beroende på hur enkel mobiltelefonen är att reparera, återanvända och uppgradera. En högre poäng indikerar hur mobiltelefonen svarar mot dessa faktorer.

  • Återvinningsbarhet: I vilken utsträckning komponenter kan återanvändas och hur väl material kan återvinnas

  • Klimateffektivitet: Utsläpp av växthusgaser under hela mobiltelefonens livscykel. Ju högre poäng, desto lägre klimatpåverkan.

  • Resurseffektivitet: Bedömer påverkan utifrån mängden ändliga råmaterial som går åt vid tillverkning av mobiltelefonen (till exempel guld för elektroniska komponenter). Ju högre poäng, desto mindre påverkan på råvarutillgång.Eco Rating-metodologin bygger på industrigemensam kunskap och ”best practice” som samlats in genom tidigare miljömärkningsinitiativ. Den har utvecklats med teknisk support och tillsyn av IHOBE, ett offentligt ägt bolag som är verksamt inom ekonomisk utveckling, hållbarhet och miljö, och med medverkan av mobiltelefontillverkare. Eco Rating använder de senaste standarderna och riktlinjerna från EU, ITU-T, ETSI och ISO, och har lagt till nya parametrar när så varit lämpligt.Eco Rating kommer att lanseras i följande länder:

Albanien, Österrike, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Nordmakedonien, Montenegro, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Turkiet och Storbritannien.Mer information om Ecorating:

www.ecoratingdevices.com

www.teliacompany.com/ecoratingFör mer information, kontakta gärna vår pressavdelning: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Deutsche Telekom: media@telekom.de

Orange: orangegroup.pressoffice@orange.com

Telefónica: prensatelefonica@telefonica.com

Vodafone Group: GroupMedia@vodafone.com


 

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.