Cecilia Lundin, Executive Vice President, chef för People experience & Culture lämnar Telia Company

”Efter sju år som Executive Vice President, chef för People, Experience & Culture, inklusive fyra år som ansvarig för Telia Companys varumärkes- och hållbarhetsfunktioner, har Cecilia och jag enats om att tiden nu är rätt för henne att lämna sin nuvarande position. Cecilia har haft en mycket viktig roll i utvecklingen och moderniseringen av Telias kultur och värderingar framför allt under förändringstider. Jag är mycket tacksam för Cecilias support under min första tid på Telia, och hennes värdefulla bidrag till utvecklingen av vårt nya syfte och strategi vilket kommer att definiera Telias framtid”, säger Allison Kirkby, Vd och koncernchef.Cecilia blir kvar på företaget under större delen av 2021 för att bidra till utnämnandet av sin efterträdare.   

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.