Telia Company tecknar avtal om att avyttra delar av sin mastverksamhet i Norge och Finland till Brookfield och Alecta

Översikt:·        Brookfield, genom sin infrastrukturfond, och Alecta förvärvar 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Finland och Norge·        Transaktionen är i linje med Telia Companys strategi för digital infrastruktur, som inkluderar partnerskap för att vidareutveckla och kristallisera tillgångsvärde·        Transaktionspriset motsvarar ett kassa- och skuldfritt värde om 1 524 MEUR för 100 procent·        Värderingen motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 27x 2020·        Den totala ersättningen till Telia Company för 49 procents andel motsvarar 722 MEUR·        Ersättningen kommer att behållas och möjliggöra minskning av nettolåneskulden, vilket förväntas resultera i nettolåneskuld/EBITDA på cirka 2,1x proforma (inklusive ersättningen för Telia Carrier)·        Transaktionen inkluderar 4700 master med en total intäkt på 88 MEUR, och EBITDA på 56 MEUR avseende 2020 (före IFRS 16)·        Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden, och förväntas stängas under fjärde kvartalet 2021Telia Company tillkännager idag försäljningen av 49 procent av sin mastverksamhet i Finland och Norge till ett konsortium bestående av Brookfield och Alecta, till ett pris som motsvarar ett kassa- och skuldfritt värde om 1 524 MEUR för 100 procent. Priset representerar en EV/EBITDA 2020-multipel på 27x.Tidigare i år tillkännagav Telia Company sin ambition att samarbeta med externa parter för att vidareutveckla den digitala infrastrukturen och kristallisera värdet.– Telia är en tydlig ledare inom digital infrastruktur och äger den största mastinfrastrukturen i Norden och Baltikum. Vi är mycket glada över att ingå ett strategiskt partnerskap med Brookfield och Alecta för att både kristallisera värdet och, ännu viktigare, hjälpa Telia att bättre utveckla sin infrastruktur. Både Telia och Brookfield/Alecta har en långsiktig, industriell syn på mastinfrastruktur som en grund för fortsatt digitalisering av regionen, säger Telias VD Allison Kirkby.Telia Company har Nordens och Baltikums största mastinfrastruktur, med cirka 25 000 master och takbasstationer. I Finland och Norge består Telias mastverksamhet av cirka 4 700 master med en total intäkt för 2020 på 88 MEUR och en EBITDA på 56 miljoner MEUR (före IFRS 16).När transaktionen stängs kommer Telia Company att få 722 MEUR för 49 procent av masttillgångarna. Ersättningen kommer att minska nettolåneskulden. Baserat på bokslutet för första kvartalet 2021, inklusive ersättningen för den nyligen avslutade Telia Carrier-transaktionen, kommer detta att resultera i en nettolåneskuld/EBITDA på cirka 2,1x proforma.Vid en eventuell överföring av masttillgångarna från sina respektive affärsenheter kommer det sannolikt att finnas behov av en granskning av de återstående redovisade värdena för affärsenheterna.Tillsammans är Brookfield och Alecta två av de största ägarna och operatörerna av realtillgångar inom sina respektive regioner. Med mer än 600 GUSD i förvaltade tillgångar, samt en global plattform för datainfrastruktur, har de båda starka band till Norden.Brookfields infrastrukturverksamhet är en ledande, globalinfrastrukturplattform som äger och förvaltar tillgångar inom sektorerna olja/gas/elektricitet, transport, energi och datainfrastruktur i Nord- och Sydamerika, Asien Stillahavsområdet och Europa. Brookfield har en väletablerad meritlista inom data, och äger samt förvaltar 185 000 master i sex länder, inklusive Indien, Frankrike, Storbritannien och Nya Zeeland. I sin portfölj har Brookfield även 20 000 kilometer fiber samt över 50 datacenter. Brookfields infrastrukturfond är en del av Brookfield Asset Management som är noterat på New York- och Torontobörsen.Alecta är en av de största aktieägarna på Stockholmsbörsen, och har över 100 års erfarenhet som en tillförlitlig investerare med över 1 100 MSEK under förvaltning, och man hanterar pensionsplaner för 2,6 miljoner personer och 35 000 företag över hela Sverige.Transaktionen ska genomgå sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas stänga under fjärde kvartalet 2021. I samband med stängning kommer Telia Company att ingå ett ankarhyresavtal med Telia Towers i Finland och Norge, baserat på dagens prisnivåer, för en inledande period om åtta år, som förlängs automatiskt med två förlängningsperioder om vardera fem år.Telia Company har tagit rådgivning av Goldman Sachs, Roschier, Kvale, EY och Altman Solon.


 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 09:30 CET.För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.