Telia Companys försäljning av Telia Carrier klar

Telia Companys försäljning av dess internationella Carrier-verksamhet blev idag klar, då samtliga villkor, inklusive myndighetsgodkännanden, har uppfyllts. 

Det var den 6 oktober förra året som Telia Company meddelade att Telia Carrier säljs till Polhem Infra för 9 450 MSEK. Som en del i transaktionen har Telia Company ingått ett långsiktigt partnerskap med Telia Carrier för att fortsätta att ge kunderna världsledande lösningar inom konnektivitet och mobilnät. Transaktionen tydliggör och kristalliserar värdet i vår digitala infrastruktur. Den gör det också möjligt för Telia att nu verkligen fokusera på att tillhandahålla digitala tjänster som gör det uppkopplade livet ännu bättre i hela Norden och Baltikum. Vi kommer fortsätta samarbeta med Telia Carrier och deras världsledande nät och lösningar, genom ett nytt, långsiktigt och strategiskt partnerskap, säger Telia Companys VD och koncernchef Allison Kirkby.Polhem Infra ska fortsätta investera i Telia Carriers nät, tjänster och kundtjänstprogram, och de två företagen kommer fortsätta att dra nytta av varandras kapacitet för att möta kraven från Norden och Baltikum - och från globala kunder.– Telia Carrier driver världens främsta globala Internet-backbone, och tillsammans är vi en del av ett globalt ekosystem. Vår gemensamma styrka gör det möjligt för Telia att fortsätta arbeta med och utveckla våra globala kunder. Vi ser fram emot det långsiktiga samarbetet, som kommer gynna båda parter och, framför allt, våra kunder.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.