Valberedningen för Telia Company inför årsstämman 2022 utsedd

Valberedningen för Telia Company AB inför årsstämman 2022 har i enlighet med valberedningens instruktion utsetts baserat på ägarförhållandena vid utgången av juli månad 2021.

Valberedningen består av:

Daniel Kristiansson (ordförande), svenska staten

Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

Erik Durhan, Nordea Fonder

Lilian Fossum Biner, Handelsbanken Fonder

 

I tillägg har styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer utsetts till adjungerad ledamot i valberedningen.


 

Sammantaget representerar aktieägarna som utsett ledamöter till valberedningen cirka 44 procent av röstetalet för samtliga aktier i Telia Company AB.


 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till forslagtillstyrelseledamot@teliacompany.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2022.


 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


 Vi är Telia Company. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.