Telia Company ingår avtal om att sälja Telia Lettland till Tet


  • Telia Company har ingått avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Telia Lettland – en ledande leverantör av telekomtjänster inom B2B – till Tet efter en öppen auktionsprocess

  • Försäljningspriset motsvarar ett kassa- och skuldfritt rörelsevärde (enterprise value) om 10,75 MEUR, vilket motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 10x för räkenskapsåret 2021E

  • Telia Company är fortsatt engagerade i Lettland med en ägarandel om 49% i fastnätsoperatören Tet och 60,3% ägarandel i mobiloperatören LMTTelia Company har idag ingått avtal om att sälja sitt 100-procentiga ägande i Telia Lettland SIA (”Telia Latvia”) till Tet SIA (”Tet”) till ett pris motsvarande ett kassa- och skuldfritt rörelsevärde (enterprise value) om 10,75 MEUR. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 10x för räkenskapsåret 2021E. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022.

 

Telia Lettland grundades 1992 och är idag en ledande leverantör av telekomtjänster för B2B (business-to-business). Bolaget har 46 anställda och erbjuder stora företag i Lettland lösningar inom fyra tjänstesegment: telekomtjänster, molntjänster, datacenterlösningar och medialösningar.


 

Tet är en lokal teknik- och underhållningsoperatör i Lettland och erbjuder ett komplett utbud av kommunikationstjänster och betal-TV-tjänster till hushåll, företag, myndigheter och kommunala verksamheter, samt elektricitet och andra tjänster. Tet ägs av Lettländska staten (51 procent) representerat av SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor och Tilts Communications A/S (49 procent), ett helägt dotterbolag till Telia Company. Utöver sitt minoritetsinnehav i Tet äger Telia Company även 60,3 procent i den ledande lettiska mobiloperatören LMT.


 

Andreas Ekström, ansvarig för Telia Companys verksamhet i Lettland, säger: ”Vi har under hösten genomfört en öppen auktionsprocess för försäljningen av Telia Lettland, till vilken ett betydande antal potentiella köpare bjudits in. Vi är glada över att vi nu nått en överenskommelse med Tet som med det här förvärvet kommer att stärka sin position inom företagssegmentet med Telia Lettlands nät- och tekniktillgångar och högkvalificerade medarbetare. Lettland är en mycket intressant marknad för informations- och kommunikationsteknik och Telia Company är fortsatt engagerade i att bidra till digitaliseringen av Lettland med våra äganden i Tet och LMT.”


 

Uldis Tatarcuks, VD för Tet, säger: ”Tets strategi är att öka tillväxten via förvärv och vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Telia Lettland. Vi ser att våra verksamheter kompletterar varandra, särskilt inom vår datacenter- och transmissionsverksamhet. Vi ser fram emot att välkomna Telia Lettland och dess medarbetare till Tet och tillsammans utveckla verksamheten till fördel för våra kunder, anställda och hela det lettiska samhället”.


 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.


 

 

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på
www.teliacompany.com.