Telia Company ingår avtal om att utöka partnerskapet avseende mastverksamheten med Brookfield och Alecta – meddelar avsikt att föreslå överföring av nettoförsäljningslikviden till aktieägarna

  • Brookfield, som investerar genom sin Super Core-infrastrukturfond, har tillsammans med Alecta för avsikt att förvärva 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Sverige; utökat partnerskap där Brookfield och Alecta redan har förvärvat 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Finland och Norge
  • Transaktionen är i linje med Telia Companys strategi för digital infrastruktur som inkluderar partnerskap för att vidareutveckla och tydliggöra värdet i bolagets tillgångar
  • Transaktionspriset motsvarar ett värde om 11 224 MSEK för 100 procent av aktierna på kassa- och skuldfri basis; värderingen motsvarar 28,2x normaliserad EBITDA för 2021
  • Total kontant likvid som betalas till Telia Company för 49 procent av mastverksamheten förväntas vara 5500 MSEK
  • Efter förväntat slutförande av transaktionen under det tredje kvartalet 2022 avser styrelsen föreslå att nettoförsäljningslikviden betalas ut till aktieägarna genom antingen återköp av aktier eller en extraordinär utdelning; ytterligare detaljer om utbetalningen meddelas i sinom tid
  • Transaktionen inkluderar 3 800 nätsajter med en total proforma-intäkt avseende 2021 om 649 MSEK och normaliserad EBITDA om 398 MSEK (pre IFRS 16)

Telia Company meddelar idag att bolaget har ingått avtal om att utöka sitt partnerskap med Brookfield och Alecta till att omfatta Telias mastverksamhet i Sverige. Transaktionspriset motsvarar ett värde om 11 224 MSEK för 100 procent av aktierna på kassa- och skuldfri basis och motsvarar en EV/normaliserad 2021 EBITDA-multipel om 28,2x. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2022, varvid styrelsen avser föreslå att nettoförsäljningslikviden betalas ut till aktieägarna genom antingen återköp av aktier eller en extraordinär utdelning. Ytterligare detaljer om återbetalningen meddelas i sinom tid.
 
I juni 2021 meddelade Telia Company att bolaget ingått avtal om att sälja en del av sin mastverksamhet i Norge och Finland till Brookfield och Alecta, en transaktion som slutfördes den 29 december 2021. Mastverksamheten har flyttats till Telia Towers AB som ägs till 51 procent av Telia Company och resterande 49 procent ägs av Brookfield och Alecta. Det strategiska partnerskapet utökas nu till att omfatta Telia Companys mastverksamhet i Sverige.
 
Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef, säger: ”Telia har en tydlig strategi att utveckla och tydliggöra värdet i sin digitala infrastruktur genom att gå samman med långsiktiga strategiska partners som delar vår syn på värdet av de här tillgångarna, och som bidrar med expertis och kompetens till Telia. Vi är därför mycket glada över att utöka partnerskapet med Brookfield och Alecta till att även omfatta vår mastverksamhet i Sverige. Den här transaktionen visar återigen värdet av och vårt ledarskap inom digital infrastruktur. Vi är övertygade om att mastverksamheten är väsentlig för den fortsatta digitaliseringen av Norden och Baltikum och kommer tillsammans med våra partners fortsätta att utveckla den.”

 
När transaktionen slutförs förväntas Telia Company erhålla 5 500 MSEK för andelen om 49 procent i den svenska mastverksamheten. Telia Company ligger idag i det lägre intervallet avseende önskad skuldsättning om 2.0-2.5x nettoskuld/justerad EBITDA. Då skuldsättningen förväntas ligga kvar i det lägre intervallet, och i linje med bolagets åtagande att tillhandahålla en attraktiv aktieägarersättning, avser styrelsen föreslå att nettoförsäljningslikviden betalas ut till aktieägarna genom antingen återköp av aktier eller en extraordinär utdelning. Om förslaget godkänns kommer ytterligare detaljer om återbetalningen att meddelas i sinom tid.

 
I samband med transaktionens slutförande kommer Telia Company att ingå ett ankarhyresavtal med Telia Towers i Sverige.

 
Om Brookfield and Alecta

Tillsammans är Brookfield och Alecta två av de största ägarna och operatörerna av realtillgångar inom sina respektive regioner. Sammantaget har de mer än 650 GUSD i förvaltade tillgångar, en global plattform för datainfrastruktur och starka band till Norden.
 
Brookfield är en av världens största investerare i infrastruktur som äger och förvaltar tillgångar inom sektorerna data, energi, transport och midstream i Nord- och Sydamerika, Europa och Australien. Brookfield Infrastructure Group har en etablerad meritlista inom data, och äger samt förvaltar en portfölj om 185 000 master på sex marknader, inklusive Indien, Frankrike, Storbritannien och Nya Zeeland. I sin portfölj har Brookfield Infrastructure Group även 20 000 kilometer fiber samt över 50 datacenter. Brookfield Infrastructure Group är en del av Brookfield Asset Management som är noterat på börserna i New York och Toronto.

 
Alecta har över 100 års erfarenhet som en pålitlig investerare som förvaltar kollektivavtalade tjänstepensioner. De förvaltar omkring 1 100 GSEK för sina ägare - 2,6 miljoner svenska privatpersoner och 35 000 företag.

 
Telia Company har för transaktionen haft rådgivning av Goldman Sachs, Roschier, EY och Altman Solon.

 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 21.00 CET.
 

 
För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök vårt
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

 
Framtidsinriktade uttalanden
 

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. 

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.