Telia Company inleder pilot med Polarium för utveckling av energioptimering


  • Telia Company och Polarium, som utvecklar lösningar för smart energilagring, genomför en pilot för att optimera energianvändning, minska elkostnader och bidra till förbättrad eltillförsel för Telias fasta och mobila nät

  • Piloten kommer att validera det kommersiella, tekniska och ekonomiska värdet av smart energilagring med hjälp av litiumjonbatterier

  • Telia använder 100% förnybar el för sin nätinfrastruktur, vilket bolaget gjort sedan 2007 i Sverige

Som en del av Telia Companys syfte att ”Reinvent better connected living” ser bolaget över möjligheten att förbättra sin energiförbrukning och stärka sin nätinfrastruktur. Under 2022 kommer Telia att genomföra flera piloter av smart energilagring med hjälp av litiumjonbatterier, så kallade Smart Battery Energy Storage Systems, med utvalda partners för att se hur Telias energianvändning kan optimeras och även bidra till att avlasta elnätet. Partner för den första piloten som startade i januari är den svenska leverantören Polarium som utvecklar lösningar för smart energilagring. Den första piloten omfattar två nätsajter i Sverige och syftar till att validera det kommersiella, tekniska och ekonomiska värdet av smart energilagring med hjälp av litiumjonbatterier. Fördelarna för både Telia och samhället i stort kommer att undersökas, exempelvis potentialen för optimerad energianvändning, lägre elkostnader, nya intäktsströmmar vid försäljning av överskottsel till elbolagen, samt att elnätet kan avlastas vid perioder av effektbrist. Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef, säger: “Hållbarhet och driftsäkerhet är kärnan i vår strategi. Vi är fast beslutna att hitta nya lösningar för hur våra näts energilösningar lagrar och konsumerar el där vi genom partnerskapet med Polarium utforskar hur vi än bättre kan tillvara våra nättillgångar. Telia har nät med fasta och mobila sajter över ett stort geografiskt område och det är spännande att genomföra den här piloten för att utforska potentialen i att skala upp användningen av smart energilagring med hjälp av litiumjonbatterier.” Utjämningen av belastningstoppar i elnätet, så kallad Peak shaving, kommer att möjliggöras genom användning av den egna batterikapaciteten när efterfrågan och priset på el är högt, och därigenom avlastas elnätet. Potentialen att återföra el till nätet kommer också att undersökas, vilket kan bidra till att stabilisera nätet vid perioder av effektbrist. Stefan Jansson, grundare och VD på Polarium, säger: ”Vi ser fram mot att genomföra den här piloten tillsammans med Telia, det är ett viktigt steg mot att förändra arbetet med energilagring inom telekomsektorn. Vi på Polarium är stolta över att stötta Telia i arbetet med att bidra till ökad stabilitet av elnätet och minskade kostnader för elförbrukningen.” För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

Vi är Telia Company. Våra 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.