Återköp av aktier i Telia Company under vecka 41 2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

 

Per nedan angivna datum har aktier i Telia Company återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

 

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

10 oktober 2022

50 000

32,0649

1 603 245

11 oktober 2022

49 689

32,0158

1 590 833

12 oktober 2022

50 000

31,6646

1 583 230

13 oktober 2022

50 000

31,6592

1 582 960

14 oktober 2022

500 000

32,2065

16 103 250

 

Totalt antal aktier köpta under perioden:

699 689

 

Totalt antal aktier som köpts under återköpsprogrammet sedan den 15 juni 2022:

112 776 281

 

Totalt antal aktier i bolagets ägo per 14 oktober 2022: 

112 784 463

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs Bank Europe SE för Telia Companys räkning. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 089 631 702 aktier.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

 

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares  

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 07:30 CET. 

 

För mer information, kontakta Agnes Palinski, Pressansvarig: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.