Telia Company emitterade idag en grön hybridobligation om 500 MEUR

 

  • Telia Companys andra gröna hybridobligation kommer att finansiera mer energieffektiva nät och gröna digitala lösningar
  • Obligationen emitteras som en del av Telias refinansiering av kommande inlösendatum för utestående hybridobligationer under 2022 och 2023 
  • Den emitterade gröna hybridobligationen har en löptid på 61,25 år med det första inlösendatumet efter 6,25 år; kupongen är 2,75 procent och räntekostnaden har fastställts till 2,875 procent
     

Telia Company emitterade idag sin andra gröna hybridobligation om 500 MEUR. Likviden ska finansiera mer energieffektiva nät inklusive den svenska omställningen från kopparnät till fibernät och utbyggnad av 5G, samt digitala lösningar vilka gör det möjligt för kunder att minska sin energikonsumtion och sina utsläpp. Den nya hybridobligationen är en del av Telias refinansiering av kommande inlösendatumen i oktober 2022 och april 2023 för utestående hybridobligationer.

Agneta Wallmark, Telia Companys chef för Group Treasury, säger: ”Volatiliteten på finansmarknaderna som präglat starten av 2022 har varit utmanande och vi är därför mycket nöjda med att ha tagit möjligheten att delvis refinansiera utestående hybridlån och att emittera en andra grön hybridobligation som en del i vår ambition att integrera hållbarhet även i våra finansieringsaktiviteter. Dessa investeringar ökar energieffektiviteten och tillvaratar hållbarhetsfördelarna med digitalisering inom olika sektorer, bland annat genom Telias egna digitala lösningar som gör det möjligt för kunderna att minska sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser.”
 

Obligationen emitterades, precis som förra gången, under Telias Green Bond Framework som beskriver hur likviden kan användas och hur effekter kommer rapporteras. Den har en löptid på 61,25 år med det första justeringsdatumet efter 6,25 år. Kupongen är 2,75 procent och räntekostnaden har fastställts till 2,875 procent.

Hybriden förväntas tilldelas kreditbetygen BBB- (S&P) samt Baa3 (Moodys), vilket motsvarar två steg under Telias långsiktiga kreditbetyg, och kommer av kreditinstituten att klassas som 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Den kommer att redovisas som räntebärande skuld och kommer vara efterställd Telias övriga räntebärande skulder.

Ett anbud för att återköpa upp till 500 MEUR av hybridobligationerna med inlösendatum i oktober 2022 och april 2023 har också meddelats. Anbudet utgör en del av bolagets strategi att proaktivt förvalta portföljen med hybridobligationer och den totala storleken på bolagets hybridlån kommer att förbli oförändrad. Denna tidiga refinansiering stärker balansräkningen genom att ersätta mer kortsiktiga hybridobligationer med en mer långsiktig obligation.

Utsedda rådgivare till Telia Company för denna transaktion var Barclays, BofA Securities, Citigroup and Nordea.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.