Telia Company presenterar Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

Rapporten finns nu publicerad för nedladdning på. www.teliacompany.com. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Telias webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

 

 

 

För mer information, kontakta gärna Telias Pressavdelning, 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.