Telia Company slutför försäljningen av Telia Lettland till Tet

 

  • Telia Company har slutfört försäljningen av 100 procent av aktierna i Telia Lettland – en ledande leverantör av telekomtjänster inom B2B – till Tet efter en öppen auktionsprocess
  • Försäljningspriset motsvarar ett kassa- och skuldfritt rörelsevärde (enterprise value) om 10,75 MEUR, vilket motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 10x för räkenskapsåret 2021
  • Telia Company är fortsatt engagerade i Lettland med en ägarandel om 49 procent i fastnätsoperatören Tet och 60,3 procent ägarandel i mobiloperatören LMT

 

Telia Company har idag slutfört försäljningen av sitt 100-procentiga ägande i Telia Latvija SIA (”Telia Lettland”) till Tet SIA (”Tet”) till ett pris motsvarande ett kassa- och skuldfritt rörelsevärde (enterprise value) om 10,75 MEUR, då sedvanliga myndighetsgodkännanden har erhållits. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 10x för räkenskapsåret 2021. Avtalet om att sälja Telia Lettland till Tet meddelades den 4 januari 2022.

 

Andreas Ekström, ansvarig för Telia Companys verksamhet i Lettland, säger: ”Vi är glada över att ha slutfört försäljningen av Telia Lettland till Tet som med det här förvärvet stärker sin position inom företagssegmentet med Telia Lettlands nät- och tekniktillgångar och högkvalificerade medarbetare. Lettland är en intressant marknad för informations- och kommunikationsteknik och Telia är fortsatt engagerade i att bidra till digitaliseringen av Lettland med våra äganden i Tet och LMT.”

 

 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.