Telia Company slutför försäljningen av en minoritetsandel i sin svenska mastverksamhet till Brookfield och Alecta

 

  • Brookfield, som investerar genom sin Super Core-infrastrukturfond, har tillsammans med Alecta förvärvat 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Sverige
  • Transaktionen är i linje med Telias strategi för digital infrastruktur som inkluderar partnerskap för att vidareutveckla och synliggöra värdet i bolagets tillgångar
  • Transaktionspriset motsvarar ett värde om 11 224 MSEK för 100 procent av aktierna på kassa- och skuldfri basis; värderingen motsvarar 28,2x normaliserad EBITDA för 2021
  • Total kontant likvid som betalats till Telia Company för 49 procent av mastverksamheten är 5 500 MSEK

 

Telia Company har idag slutfört försäljningen av 49 procent i sin svenska mastverksamhet till Brookfield och Alecta då sedvanliga myndighetsgodkännanden har erhållits.

 

Den 27 januari 2022 meddelade Telia om försäljningen av 49 procent av sin mastverksamhet i Sverige till Brookfield och Alecta till ett pris motsvarande ett värde om 11 224 MSEK för 100 procent av aktierna på kassa- och skuldfri basis. Värderingen av den svenska mastverksamheten motsvarar 28,2x normaliserad EBITDA för 2021.

 

Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef, säger: ”Vi levererar på vår strategi att både utveckla och synliggöra värdet i vår digitala infrastruktur och jag är mycket glad över att vi nu har Brookfield och Alecta som partners i vår mastverksamhet i Finland, Norge och nu även i Sverige. Med skapandet av Nordens ledande mastverksamhet med ett rörelsevärde om 2,6 GEUR arbetar vi för att vara en än starkare del av den fortsatta digitaliseringen i Norden.”

 

Med slutförandet av försäljningen av minoritetsandelen i den svenska mastverksamheten och de tidigare genomförda försäljningarna av 49 procent av mastverksamheten i Norge och Finland till Brookfield och Alecta, vilket meddelades den 29 december 2021, placeras mastverksamheten i Telia Towers AB som ägs till 51 procent av Telia Company och resterande 49 procent ägs av Brookfield och Alecta.

 

 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.