Inbjudan till Telia Companys presentation av resultatet för det andra kvartalet 2022

Telia Company offentliggör resultatet för det andra kvartalet 2022 onsdagen den 20 juli omkring kl. 07.00.

 

Presentation och telefonkonferens

Allison Kirkby, VD och koncernchef, samt Per Christian Mørland, Finansdirektör, presenterar rapporten via en telefonkonferens kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska.

 

Praktisk information:

Välkommen att ringa in och ställa frågor via något av nedanstående telefonnummer. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Bildmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com.

 

Telefonnummer:
+46 (0) 10 750 2346

+44 (0) 808 101 1183

 

Konferens-ID: Telia
 

 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.