Telia Company delårsrapport januari-juni 2022

Tillväxten fortsatte

 

Sammanfattning andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade 1,9% till 22 293 MSEK (21 877) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 2,2%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 1,5% till 19 167 MSEK (18 883) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,4%. För telekomverksamheten, d.v.s. exklusive Tv och Media-enheten, växte tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 2,5%.
 • Justerad EBITDA ökade 0,3% till 7 681 MSEK (7 655) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 0,8%. För telekomverksamheten, d.v.s. exklusive Tv och Media-enheten, växte justerad EBITDA på jämförbar bas med 4,3%.
 • Totalt nettoresultat uppgick till 1 684 MSEK (8 076).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 1 127 MSEK (2 057) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 5 571 MSEK (6 299).
 • Nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA uppgick till 2,01x vid slutet av kvartalet.
 • Utsikterna för 2022 kvarstår oförändrade: Tjänsteintäkter och justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att visa låg ensiffrig tillväxt. Betald CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser, förväntas vara i spannet 14,0-15,0 GSEK.
 • Försäljningen av en minoritetsandel i den svenska mastverksamheten till Brookfield och Alecta slutfördes och som en följd av detta inleddes det sedan tidigare tillkännagivna aktieåterköpsprogrammet.

 

Sammanfattning första halvåret

 • Nettoomsättningen ökade 1,0% till 44 110 MSEK (43 691) och på jämförbar bas ökade nettoomsättningen med 2,1%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 0,8% till 37 925 MSEK (37 629) och på jämförbar bas steg tjänsteintäkterna med 2,8%. För telekomverksamheten, d.v.s. exklusive Tv och Media-enheten, växte tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 2,7%.
 • Justerad EBITDA steg 0,3% till 14 883 MSEK (14 833) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 0.5%. För telekomverksamheten, d.v.s. exklusive Tv och Media-enheten, växte justerad EBITDA på jämförbar bas med 4,4%.

 

VD-kommentar…

 

”Vårt halvårsresultat visar på ett fortsatt starkt momentum då vi levererar på vår plan att skapa ett Bättre Telia, även när världen omkring oss är i förändring. Telekomverksamhet levererade ytterligare ett starkt kvartal med 4,3% EBITDA-tillväxt, tack vare bättre nästa generations nätverk, bättre digitala tjänster och en intäktsbas som alltmer frikopplas från koppararvet när vi fortsätter att modernisera vår infrastruktur. Med en digitalisering som accelererar i stadig takt och behovet av säkrare och pålitligare uppkoppling viktigare än någonsin, har vår grundläggande roll i samhället aldrig varit tydligare. Att säkerställa att våra kunder kan vara uppkopplade, informerade, underhållna och aktiverade sporrar vårt syfte att ”Reinvent Better Connected Living” varje dag.

 

Exekveringstakten fortsatte avseende våra strategiska prioriteringar under kvartalet. I linje med vår prioritet ”Inspiring customers” utnyttjar vi vår innovation och digitala infrastruktur i företagssegmentet för att leda marknaden inom avancerade 5G-applikationer, inklusive Enterprise Mobile Networks (EMN) och förstärkta säkerhetstjänster. Inom konsumentsegmentet lanserade Telia Sverige Trygghetspaketet, ett förstklassigt digitalt säkerhetspaket som stödjer familjer online, medan i Norge uppmärksammades vår förbättrade kundupplevelse genom att vårt OneCall-varumärke fick utmärkelser både för nöjdaste kunder och för bästa kundtjänst i två rikstäckande kundundersökningar. Dessutom har vi stärkt vår konvergenta position avseende innehållspaketering med lanseringen av ännu fler paket, som bygger på innehåll från C More, HBO, Britbox, TV 2 och Viaplay, för både mobil och fast streaming i Sverige och Norge.

 

Inom vår prioritet ”Connecting everyone” är vi stolta över vår ledande roll inom 5G. Efter att ha accelererat vår utrullning når vi nu 49 % av befolkningen på marknaderna där vi verkar, lett av Norge och Finland med 70%. Något som bevisar vår förmåga att vara en pålitlig och innovativ anslutningspartner till de mest krävande kunderna är vårt nya kontrakt med den norska försvarsmakten avseende samarbete kring utvecklingen av taktiska privata 5G-nätverk. På den växande marknaden för EMN är vi stolta över att ha blivit utvalda av Posiva Oy i Euraåminne, Finland, för att bygga ett privat 5G-nätverk, det första i sitt slag, för förvaring av kärnavfall, vilket möjliggör ett avancerat automatiseringssystem och förbättrad säkerhet för anställda och av att leverera ett dedikerat nätverk till skogsföretaget SCA’s fabrik i Munksund, Sverige. Vår strategi att kristallisera infrastrukturtillgångars värde fortsätter också med slutförandet av den svenska mastaffären i juni, som planerat.

 

”Transforming to digital” handlar om att återuppfinna kundupplevelsen i en alltmer digitaliserad värld. Vi uppnår detta genom att bygga och skala våra ”5 P:n” – Produkter, Processer, Plattformar, Personer och Partners. Vi har stängt mer än en tredjedel av både våra äldre produkter och äldre IT-system. Dessutom produceras nästan hälften av de produkter som ska ingå i vår framtida portfölj på en gemensam plattform. Genom att dessutom kontinuerligt förbättra processer uppnår vi inte bara strukturella kostnadsbesparingar utan även en smidigare upplevelse för våra kunder, vilket resulterar i färre manuella interaktioner. Vi ser en minskning av inkommande volymer till våra konsument-kontaktcenter på våra tre största marknader, med volymer i Sverige ner med nästan 30%. Dessutom förändrar vi kanalmixen, där 80% av alla inkommande kontakter i Finland nu går via digitala kanaler.

 

Att bygga grunden för att vår prioritet ”Deliver sustainably” är avgörande i den nuvarande makromiljön och jag är glad att se både intäkts- och EBITDA-tillväxt under kvartalet, trots inflationstryck och de högre innehållsinvesteringarna i Tv och Media. De operationella kostnaderna fortsatte att krympa, trots högre energikostnader. Vår energiportfölj är till största delen säkrad, men baserat på nuvarande energipriser och utsikterna förväntar vi oss ökade energikostnader om ungefär 300 MSEK för 2022. Transformationsprogrammet förväntas att reducera de operationella kostnaderna med minst 2 GSEK till och med 2023, numera exklusive påverkan från energi, vilken vi förväntar oss att motverka genom en kombination av initiativ på både intäkts- och kostnadssidan. Således är utsikterna för 2022 och våra medellånga ambitioner för tjänsteintäkter, EBITDA och betald CAPEX oförändrade.

 

För långsiktig hållbarhet och kostnadsuthållighet har vi ingått kraftköpsavtal som täcker 75% av vårt energibehov i nätet i Danmark med solenergi och 70% av allt elbehov i Estland med vind. Och vår balansräkning är i gott skick med ett skuldsättningsratio i den nedre delen av målintervallet 2,0-2,5x, vilket lämnar gott om utrymme för aktieåterköpsprogrammet som startade i juni.

 

Telia Sverige levererade på sin uttalade ambition att förbli i tillväxt med både fasta och mobila tjänster som bidrar, inte minst genom proaktiv prissättning. Mobilintäktstillväxt på 2,7% var ledd av den genomsnittliga intäkten per abonnemang, även om basen av avtalsabonnemang ökade med 32 000 detta kvartal. Bredbandstillväxten på 4,1% var också huvudsakligen driven av den genomsnittliga intäkten per abonnemang, medan tv-tillväxten om 16% drevs lika mycket av den genomsnittliga intäkten per abonnemang och en växande kundbas. Motvinden från kopparbaserade tjänster fortsätter på liknande nivåer som tidigare trots en krympande bas, men nätmoderniseringen går snabbt framåt och 5G-täckningen fördubblades under kvartalet, till en tredjedel av befolkningen. Företagssegmentet har levererat flera kvartal av tillväxt och växte nu i SME för första gången på lång tid. Vi siktar på att fortsätta denna trend med vår unika bredd av tjänster och utnyttja vår oöverträffade digitala infrastruktur med Telia Cygates kapacitet för att möta våra kunders ökande krav på höghastighetsnätverk, molntjänster och säker uppkoppling.

 

Att vända Telia Finland under 2022 är fortsatt av hög prioritet och förverkligas steg för steg. Ett tidigt fokus i transformationen har varit det viktiga mobilsegmentet för konsumenter som, med utgångspunkt i ett bättre nätverk, förbättrad varumärkesuppfattning, smartare prissättning och bättre kundvärde, konsekvent har förbättrats under flera kvartal och nu växer abonnemangsintäkterna med 3%. När vi blickar framåt flyttar vi i allt större utsträckning kunder till 5G för att driva ytterligare kundvärde och genomsnittlig intäkt per abonnemang under de kommande kvartalen. Totalt sett var tjänsteintäkterna i Finland stabila under det andra kvartalet, medan EBITDA växte med 5%, drivet av både strukturella kostnadsminskningar och tillfälliga besparingar.

 

Telia Norge levererade återigen stark tjänsteintäktstillväxt inom både mobilt och bredband, med 8,9% respektive 8,1%. EBITDA-tillväxten var mer dämpad med 2%, på grund av högre innehållskostnader och lägre hårdvarumarginaler. Företagssegmentet fortsätter att överträffa marknaden, underbyggt av en avsevärd förbättring av NPS-resultaten under det senaste året, och Telia vann ett ramavtal med 34 kommuner i västra Norge, för både fasta och mobila tjänster, med vinst i alla de tre upphandlingskriterierna: täckning, pris och lösningar.

 

Våra marknadsledare i Litauen och Estland byggde vidare på tidigare starka resultat och ökade tjänsteintäkterna med 7,5% respektive 4,7%. I en utmanande makroekonomisk miljö med mycket hög inflation levererade båda marknaderna stark intäkt till EBITDA-konvertering, vilket resulterade i 9,0% tillväxt i Litauen och 4,6% i Estland. Telia Danmark såg en ännu bättre resultatutveckling med 9,5% EBITDA-tillväxt, delvis drivet av ännu ett bra kvartal inom mobilt, med en ökning av tjänsteintäkterna på 3,0%.

 

För TV och media har efterfrågan på reklam nu överstigit nivåerna före pandemin utan några tecken på någon makrodriven försvagning hittills. Digitaliseringen av reklamverksamheten är på rätt spår med 21% tillväxt i digitala annonsintäkter. Betal-tv-marknaden fortsätter att vara hårt konkurrensutsatt, särskilt inom SVOD-marknaden och kvartalet var även påverkat av förväntad säsongsbetonad kundomsättning inom sport. Telia är i kraft av att vara aggregator, distributör, tv-reklamledare och operatör av flera OTT-streamingtjänster unik utrustat i Sverige och Finland att möta dessa marknadsutmaningar.

 

Det har gått decennier sedan världen senast såg dagens makroekonomiska förhållanden, med hög ensiffrig inflation och telekomindustrin som vi nu känner den fanns inte vid den tiden. Att verka i den här miljön blir därför ett test för oss. Vad som dock inte fanns då, var dagens ständigt närvarande uppkoppling, och den avgörande roll vi spelar för att hålla samhällen uppkopplade på ett säkert och tillförlitligt sätt. När vi fortsätter att investera i vår digitala infrastruktur och utveckla våra tjänster, kommer vår pålitliga partnerroll och värdet vi kan tillföra våra kunder bara att öka. Jag är övertygad om att kombinationen av Telias människor, värderingar, unika tillgångar och vår strategi att återuppfinna bättre, för alla våra intressenter, kommer att göra det möjligt för Telia att komma ur denna period ännu starkare.”

 

 

Allison Kirkby

VD & koncernchef

 

 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

 

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl 07.00  CET.

 

 

 

För mer information, kontakta gärna Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

 

 

 

Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.