Inbjudan till Telia Companys presentation av resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2022 samt framsteg avseende bolagets strategi

Telia Company offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2022 torsdagen den 26 januari omkring kl. 07.00.

 

Presentation och telefonkonferens

Allison Kirkby, VD och koncernchef, Per Christian Mørland, Finansdirektör samt Rainer Deutschmann, Operativ chef, presenterar rapporten samt framsteg avseende strategin via en telefonkonferens kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och beräknas vara klar senast kl. 11.00.

 

Praktisk information:

Välkommen att ringa in och ställa frågor via något av nedanstående telefonnummer. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Bildmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com.

 

Telefonnummer:
+46 (0) 10 750 2346

+44 (0) 808 101 1183

 

Konferens-ID: Telia

 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.