Telia Company presenterar Års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

Rapporten är nu publicerad för nedladdning på Telia Companys hemsida. Den svenska rapporten finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).
 

För mer information, kontakta Telias pressavdelning på telefon 0771 77 58 30, besök vårt nyhetsrum eller följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
Vi är Telia Company. Våra cirka 19 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.