Om företaget

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 800 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.

Vi för världen närmre

Det digitala samhället är en global rörelse. Genom att vara uppkopplad kan människor över hela världen upptäcka, uppfinna och dela. Och detta är vårt uppdrag. Vår passion. Allt vi gör handlar om att koppla upp världen.
  
Nu tar vi nästa steg. För när världen utvecklas måste vi också göra det. Vi måste fortsätta vara relevanta för våra kunder och vara deras fönster mot den uppkopplade världen.

Vi har bestämt oss för att skapa nya generationens telekomföretag. Nätverk är vår kärna - vi kommer alltid att ge våra kunder bästa uppkopplingen - men nu går vi också in på nya områden. Vi ska koppla upp och koppla ihop allt från vardagsrum till styrelserum, från surfplattor till Teslabilar och från hemmaprodukter till affärsprocesser. 

För vi vill att den uppkopplade världen ska nå längre. Inkludera fler människor.

Fakta och nyckeltal

Per årsskiftet 2019 om inte annat anges för kvarvarande verksamhet

  • Nettoomsättning 85 965 MSEK

  • Justerad EBITDA 31 017 MSEK

  • CAPEX Exklusive licenser 14 113 MSEK

  • Resultat per aktie 1,77 SEK

  • 24,2 miljoner abonnemang

  • 20 800 anställda