Vi är Telia

Vi är Telia Company. Våra 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om.

Vilka vi är

Vi erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals kunder att vara uppkopplade och kommunicera, göra affärer och bli underhållna. 

Vad vi gör

Varje dag är Telia Company med och formar den digitala omvandlingen i Norden och Baltikum. Våra produkter och tjänster har en avgörande roll i arbetet att lösa nuvarande och framtida samhälls- och miljöutmaningar, men medför även risker och skapar negativ påverkan. Vi utgår från våra intressenter för att förstå och hantera både möjligheter och risker, och på så sätt säkerställa hållbar lönsamhet och tillväxt.

Fakta och nyckeltal

Per årsskiftet 2021 för kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättning 88 343 MSEK
 • Justerad EBITDA 29 861 MSEK
 • Nettoresultat SEK 11 661 MSEK
 • Operationellt fritt kassaflode 10,4 MSEK
 • Rörelseresultatet -17 747 MSEK
 • CAPEX exklusive licenser 15 885 MSEK
 • Utdelning per aktie 2,05 SEK
 • 18,1 miljoner mobila abonnemang 
  1,0 miljoner fasta abonnemang 
  2,9 miljoner bredbandsabonnemang 
  3,4 miljoner TV-kunder