Vi är Telia

Vi är teknikpionjärer och har ägnat de senaste 160 åren åt att digitalisera samhället. Idag har vi 20 000 talangfulla medarbetare som förser 25 miljoner kunder i Norden och Baltikum med essentiell digital infrastruktur och digitala tjänster som utgör själva grunden för den digitala värld som vi alla lever i. Vi är regionens ledande aktör inom telekommunikation, Nordens ledande mediehus och marknadsledande inom ICT-tjänster i både Finland och Baltikum.

Vad vi gör

Vi är navet i det digitala ekosystemet och kopplar upp individer, familjer, företag och samhällen, och ger dem tillgång till kommunikations-, ICT- och underhållningstjänster som skapar möjligheter och berikar deras liv. Vi har ett stort samhällsengagemang som driver oss till att försöka använda vår teknik för att göra omvärlden bättre. Vårt mål är att skapa innovationer som gör Telia bättre för våra kunder, våra medarbetare, våra ägare och samhällena i Norden och Baltikum.

Varför vi gör det

Vi är övertygade om att ett uppkopplat liv är ett bättre liv. Allt vi gör genomsyras av vårt syfte: att ständigt återuppfinna ett bättre uppkopplat liv så att människor kan leva sina liv till sin fulla potential, företag arbeta smartare och samhället och planeten blomstra tillsammans.

Fakta och nyckeltal

Per årsskiftet 2021 för kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättning 88 343 MSEK
 • Justerad EBITDA 29 861 MSEK
 • Nettoresultat SEK 11 661 MSEK
 • Operationellt fritt kassaflode 10,4 MSEK
 • Rörelseresultatet -17 747 MSEK
 • CAPEX exklusive licenser 15 885 MSEK
 • Utdelning per aktie 2,05 SEK
 • 18,1 miljoner mobila abonnemang 
  1,0 miljoner fasta abonnemang 
  2,9 miljoner bredbandsabonnemang 
  3,4 miljoner TV-kunder