Syfte och värderingar

Genom att vara uppkopplade kan människor över hela världen upptäcka, uppfinna och dela. Och detta är vårt uppdrag. Allt vi gör handlar om att koppla upp världen. Nu tar vi nästa steg. För vi vill att den uppkopplade världen ska nå längre. Inkludera fler människor. Vi ska skapa ett bättre Telia som inspirerar våra kunder, kopplar upp alla, transformerar digitalt och levererar hållbart.

Reinventing better connected living

Med vårt syfte ”Reinvent better connected living” återför vi Telia till tillväxt och levererar uthålligt värdeskapande till våra aktieägare.

Våra värderingar guidar oss i hur vi ska agera. Värdeorden är en kompass som ska leda i hur vi ska agera och bete oss i det dagliga arbetet. De finns bara på engelska, för att förena alla våra marknader.

We dare to

  • INNOVATE by sharing ideas, taking risk and continuously learn

  • LEAD by engaging with our customers and challenging ourselves

  • SPEAK UP  by expressing opinions and concerns

We care for

  • OUR CUSTOMERS  by providing solution that are adapted to their needs

  • EACH OTHER by being supportive, respectful and honest

  • OUR WORLD  by acting responsibly and in accordance with our ethical standards

We simplify

  • EXECUTION by taking actionable decisions and deliver with speed

  • TEAMWORK by transparent communication, active collaboration and knowledge sharing

  • OUR OPERATIONS by efficient processes and clear ownership