Gigabit society

Norden och Baltikum är världens mest digitaliserade region. Under lång tid har vi legat i utvecklingens framkant, och det har varit förutsättningen för vår ekonomiska framgång och våra starka samhällsbyggen. Nu hårdnar konkurrensen i toppen, så det räcker inte att fortsätta i samma takt - vi måste öka.

Vi är övertygade om att vår region måste gå först in i gigabitsamhället, nästa stora utvecklingssprång där digitaliseringen tas till nästa nivå. Vi vill vara med och göra vårt samhälle smartare och effektivare genom att ge våra företag förutsättningarna att leda den globala utvecklingen och vara knutpunkten i våra kunders uppkopplade liv.

Uppkoppling är grunden för all digitalisering. Det smarta samhället byggs nu i snabb takt, med självkörande bilar, distansvård och mängder av uppkopplade prylar och sensorer. Tiden då man bara behövde snabb uppkoppling där man bodde och arbetade är förbi, nu behövs den överallt där människor rör sig. Telia Company strävar mot att erbjuda täckning med minst en gigabit per sekund överallt, hela tiden på samtliga våra marknader.

I gigabitnätet är vår ambition att även skapa terabit-territorier. Dessa platser får då förutsättning att bli världens främsta experimentverkstad med den bästa grogrunden för nästa generations framgångsrika företag och tjänster, som i sin tur lägger grunden för fler jobb och en hållbar tillväxt i vår region.

Det pågår ett globalt utvecklingsrace som förändrar våra invanda levnadsmönster och som på kort tid möjliggör det som nyss var omöjligt. Samtidigt utmanas klassiska affärsmodeller av de digitala innovationerna. För att behålla vår regions konkurrenskraft måste vi vara ledande i omställningen. På Telia Company tror vi att ett konkurrenskraftigt innovationsklimat kräver världsledande uppkoppling och den bästa digitala servicen.

Gigabitsamhället är inget som vi kan åstadkomma på egen hand. Vi välkomnar såväl privata som offentliga aktörer till ett partnerskap för att frigöra vår regions fulla potential.

Vår AMBITION
  • Gränslös och allomstädes närvarande uppkoppling

  • Gigabithastighet överallt

  • Lägsta möjliga svarstid möjliggör nya tjänster

  • Terabit-territorier blir hela världens experimentverkstad

Better faster stronger

Gigabitsamhället är beroende av världens främsta uppkoppling. I vår del av världen strävar vi efter social sammanhållning och att alla har goda förutsättningar att leva ett gott liv, det är därför smart infrastruktur måste vara tillgänglig för alla och överallt.

smarta samhällen

I smarta städer och kommuner gör sammankopplad samhällsservice att livet blir bekvämare på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kommer kräva stora förändringar som endast kan ske om den offentliga sektorn arbetar i partnerskap med privata företag.

smarta människor

Den snabba utvecklingen ställer allt större krav på utbildning. Kunniga människor behövs för att utveckla nya digitala tjänster. Dessutom måste alla klara av att leva i det framväxande samhället

Smarta företag

Att företagen digitaliseras är förutsättningen för hållbar tillväxt i näringslivet, men hela samhället är i förlängningen beroende av att man lyckas ta språnget.

smart vård

De uppkopplade e-hälsolösningar som nu utvecklas i alla led av vårdkedjan kan ge människor tillgång till bättre, säkrare, billigare och mer individanpassad vård.