Affärsetisk uppförandekod

Vår affärsetiska uppförandekod ger dig en översikt över vårt ramverk av policyer och instruktioner. Den visar hur vi på Telia gör affärer genom att: definiera en gemensam ”etisk kompass” för företaget; fastställa tydliga standarder för hur vi förväntas uppträda; och hjälpa oss alla att inse att affärer med integritet bygger på delat ansvar.

Se vår affärsetiska uppförandekod här

Se vår affärsetiska uppförandekod här: