Långsiktigt incitamentsprogram

Telia Company erbjuder ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner. Koncernledningen omfattas inte av detta program.

Vid årsstämman, som hölls den 6 April 2022, beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI Program 2022/2025.

 • Maximalt ca. 250 deltagare
 • Programmet är aktie-baserat
 • Den initiala tilldelningen av prestationsaktier kan maximalt motsvara värdet av 30% av den årliga fasta grundlönen
 • Värdet av de faktiskt tilldelade (utdelade) aktierna kan ej överstiga värdet av 60% av den årliga fasta grundlönen
 • Programmet mäter prestation över en treårsperiod, 2022-2024
 • Deltagande i programmet kräver ingen egen investering
 • Prestationskraven som tillämpas baseras på bolagets kassaflöde, total avkastning för aktieägare (Total Shareholder Return, TSR) jämfört med motsvarande totalavkastning för aktieägare i en fördefinierad grupp av jämförbara företag,avkastning på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE samt ESG-mål (Environmental, Social & Governance).
 • Cashflow representerar 25 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 7,5 procent av deltagarens grundlön):
 • Om 100 procent (eller mer) av Cashflow-målet uppnås ska 100 procent av Prestationsaktierna i Cashflow-delen berättiga till tilldelning.
 • Om mindre än 90 procent av Cashflow-målet uppnås ska inga Prestationsaktier i Cashflow-delen berättiga till tilldelning.
 • Om 90 procent av Cashflow-målet uppnås ska 25 procent av Prestationsaktierna i Cashflow-delen berättiga till tilldelning.
 • Om mellan 90 och 100 procent av Cashflow-målet uppnås ska ett proportionerligt antal Prestationsaktier i Cashflow-delen berättiga till tilldelning.
 • TSR representerar 40 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 12 procent av deltagarens grundlön):
  • Om Telia Companys TSR rankas etta eller tvåa jämfört med den definierade gruppen av jämförbara bolag, tilldelas 100 procent av prestationsaktierna under TSR-delen
  • Om Telia Companys TSR rankas trea eller fyra, tilldelas 75% av prestationsaktierna under TSR-delen
  • Om Telia Companys TSR rankas femma eller sexa, tilldelas 50% av prestationsaktierna udner TSR-delen.
  • Om Telia Companys TSR rankas sjua, tilldelas 25% av prestationsaktierna under TSR-delen.
  • Om Telia Companys TSR rankas åtta eller lägre, tilldelas inga prestationsaktier under TSR-delen.
 • ROCE representerar 20 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 6 procent av deltagarens grundlön):
 • Om 100 procent (eller mer) av Bolagets ROCE-mål nås tilldelas 100 procent av Prestationsaktierna under ROCE-delen.
 • Om mindre än 90 procent av Bolagets ROCE-mål tilldelas inga prestationsaktier.
 • Om 90 procent av ROCE-målet uppnås tilldelas 25 procent av Prestationsaktierna under ROCE-delen.
 • Om mellan 90 och 100 procent av ROCE-målet uppnås ska ett proportionerligt antal Prestationsaktier under ROCE-delen berättiga till tilldelning.
 • ESG-delen representerar 15 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 4,5 procent av deltagarens grundlön):
 • Om 100 procent (eller mer) av ESG-målet uppnås ska 100 procent av Prestationsaktierna i ESG-delen berättiga till tilldelning
 • Om miniminivån inte uppnås ska inga Prestationsaktier i ESG-delen berättiga till tilldelning.
 • Om miniminivån uppnås ska 25 procent av Prestationsaktierna i ESG-delen berättiga till tilldelning.
 • Om mellan miniminivån och 100 procent av ESG-målet uppnås ska ett proportionerligt antal Prestationsaktier i ESG-delen berättiga till tilldelning

Den fördefinierade gruppen av jämförbara bolag består av Telenor ASA, Elisa Oyj, Tele2 AB, KPN NV, Orange S.A., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, Telefonica SA, Proximus PLC och Swisscom AG.

 

Long-Term Incentive Program, Utfall

Se nedan för utfall i varje avslutat program.

 • Prestationsaktieprogram 2010/2013 = 4,33% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2011/2014 = 6,25% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2012/2015 = 13,13% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2013/2016 = 5,63% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2014/2017 = 4,20% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2015/2018 = 15% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2016/2019 = 25,25% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2017/2020 = 7,50% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2018/2021 = 11,25% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2019/2022 = 7,50% (av maximala 30%)