Långsiktigt incitamentsprogram

Telia Company erbjuder ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner. Koncernledningen omfattas inte av detta program.

Telia Company erbjuder ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner. Koncernledningen omfattas inte av detta program.

Vid årsstämman som hölls den 12 April 2021 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI Program 2021/2024.

 • Maximalt ca. 200 deltagare
 • Programmet är aktie-baserat
 • Den initiala tilldelningen av prestationsaktier kan maximalt motsvara värdet av 30% av den årliga fasta grundlönen
 • Värdet av de faktiskt tilldelade (utdelade) aktierna kan ej överstiga värdet av 60% av den årliga fasta grundlönen
 • Programmet mäter prestation över en treårsperiod, 2021-2023
 • Deltagande i programmet kräver ingen egen investering
 • De finansiella målen består av rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures (earnings before interest, tax, depreciation och amortisation, EBITDA), total avkastning för aktieägare (total shareholder return, TSR) jämfört med motsvarande totalavkastning för aktieägare i en fördefinierad grupp av jämförbara företag och avkastning på sysselsatt kapital (return on capital employed, ROCE).
 • Ackumulerad EBITDA representerar 25 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 7,5 procent av deltagarens grundlön):
 • Om 100 procent (eller mer) av EBITDA målet nås, tilldelas 100 procent av prestationsaktierna under EBITDA-delen
 • Om 97,5 procent (eller mindre) av målet nås, tilldelas 0 procent av prestationsaktierna
 • Om utfallet är mellan 97,5 till 100 procent, tilldelas en proportionerlig del av prestationsaktier
 • Inga Prestationsaktier tilldelas om det ackumulerade EBITDA- resultatet inte når miniminivån (97,5 procent ) och inga extra Prestationsaktier tilldelas om EBTIDA-resultatet är över maximinivån (100 procent).
 • TSR representerar 50 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 15 procent av deltagarens grundlön):
  • Om Telia Companys TSR rankas etta eller tvåa jämfört med den definierade gruppen av jämförbara bolag, tilldelas 100 procent av prestationsaktierna under TSR-delen
  • Om Telia Companys TSR rankas trea eller fyra, tilldelas 75% av prestationsaktierna under TSR-delen
  • Om Telia Companys TSR rankas femma eller sexa, tilldelas 50% av prestationsaktierna
  • Om Telia Companys TSR rankas sjua eller lägre, tilldelas inga prestationsaktier.
 • ROCE representerar 25 procent av det totala antalet prestationsaktier (eller 7,5 procent av deltagarens grundlön):
 • Om 100 procent (eller mer) av Bolagets ROCE-mål nås tilldelas 100 procent av Prestationsaktierna under ROCE-delen.
 • Om mindre än 100 procent av Bolagets ROCE-mål tilldelas inga prestationsaktier.

Den fördefinierade gruppen av jämförbara bolag består av Telenor ASA, Elisa Oyj, Tele2 AB, KPN NV, Orange S.A., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, Telefonica SA, Proximus PLC och Swisscom AG.

Long-Term Incentive Program, Utfall

Se nedan för utfall i varje avslutat program.

 • Prestationsaktieprogram 2010/2013 = 4,33% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2011/2014 = 6,25% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2012/2015 = 13,13% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2013/2016 = 5,63% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2014/2017 = 4,20% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2015/2018 = 15% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2016/2019 = 25,25% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2017/2020 = 7,50% (av maximala 30%)
 • Prestationsaktieprogram 2018/2021 = 11,25% (av maximala 30%)

Långsiktigt incitamentsprogram - Resultat per program och KPI

För ytterligare information om Telia Companys långsiktiga incitamentsprogram, se not K31 i koncernredovisningen.