Revisorer

Deloitte AB valdes första gången till revisor vid bolagsstämman i april 2014. Jan Nilsson är huvudansvarig revisor sedan april 2016.

Deloitte är ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder och erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. 

Följande arvoden har betalats ut av Telia Company till Deloitte.

 

Arvoden (MSEK) 2019 2018
2017 2016 2015
Revisionsarvoden 35 38 38 40 46
Revisionsnära tjänster 1 3 3 3 3
Skatterådgivning 2 1 1 1 1
Övriga tjänster 0 7 20 22 17
Totalt 38 49
62 65 67