Revisorer

Deloitte AB valdes första gången till revisor vid bolagsstämman i april 2014. Peter Ekberg är huvudansvarig revisor sedan april 2021.

Följande arvoden har betalats ut av Telia Company till Deloitte.

 

Arvoden (MSEK) 2020 2019 2018
2017 2016 2015
Revisionsarvoden 38 35 38 38 40 46
Revisionsnära tjänster 3 1 3 3 3 3
Skatterådgivning 1 2 1 1 1 1
Övriga tjänster 1 0 7 20 22 17
Totalt 43 38 49
62 65 67