Revisorer

Deloitte AB valdes första gången till revisor vid bolagsstämman i april 2014. Jan Nilsson är huvudansvarig revisor sedan april 2016.

Deloitte är ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder och erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Svenska revisionsklienter är bland annat Atlas Copco, Investor, Kinnevik, LKAB och Swedbank.

Följande arvoden har betalats ut av Telia Company till Deloitte.

 

Arvoden (MSEK) 2016 2015 2014
Revisionsarvoden 40 46 38
Revisionsnära tjänster 3 3 5
Skatterådgivning 1 1 1
Övriga tjänster 22 17 1
Totalt 65 67 45