Revisorer

Deloitte AB valdes första gången till revisor vid bolagsstämman i april 2014. Jan Nilsson är huvudansvarig revisor sedan april 2016.

Deloitte är ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder och erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Svenska revisionsklienter är bland annat Atlas Copco, Investor, Kinnevik, LKAB och Swedbank.

Följande arvoden har betalats ut av Telia Company till Deloitte.

 

Arvoden (MSEK) 2017 2016 2015
Revisionsarvoden 38 40 46
Revisionsnära tjänster 3 3 3
Skatterådgivning 1 1 1
Övriga tjänster 20 22 17
Totalt 62 65 67