En ny generations nätverk

Återigen är Telia Company redo att ställa sig i främsta ledet när en ny kommunikationsteknologi blir tillgänglig. Under 2018 kommer Stockholm, Tallinn, Helsingfors, och förhoppningsvis ytterligare några städer att bli de första att få prova 5G. Med enorm kapacitet och häpnadsväckande kort svarstid kommer 5G möjliggöra helt nya kommunikationstjänster.

Framtidens mobilteknologi kommer att bestå av en blandning av fasta och mobila tekniker och vara en mix av dagens teknik och nya lösningar som fortfarande inte ens är uppfunna. Vi vet redan idag att det kommer göra det möjligt att snabbt sända enorma datamängder med kort svarstid, det möjliggör i sin tur en bredd av nya lösningar som idag inte ens är ett frö till en idé.

På Telia Company är vår ambition att skapa ett sammanhängande, gränslöst, roamingfritt nät med en hastighet på minst 1 gigabit per sekund och som sträcker sig över hela Norden och Baltikum. I våra större städer vill vi även skapa terabit-territorier, där hastigheten är tusen gånger snabbare än 1 gigabit per sekund. Detta är en kaxig ambition, men vi tror att det skulle göra oss till hela världens experimentverkstad och befästa Norden och Baltikum som ledare i den globala digitaliseringen.

I Norden och Baltikum finns stora städer, men det mesta är vildmark och landsbygd där det är glest mellan invånarna. Moderna e-tjänster och höghastighetsinternet måste finnas tillgängligt överallt för att människor ska kunna leva, arbeta och resa överallt. Med uppkoppling överallt ges alla möjlighet att utveckla och utvecklas i det digitala samhället.

De tre viktigaste

  • Det behövs spektrumtilldelning över hela frekvensbandet i alla de nordiska och baltiska länderna för att kapaciteten ska räcka ut och räcka till.
  • Det behövs kreativa åtgärder och lösningar för att de mest svårtäckta områdena inte ska hamna efter. Det kan ske genom offentlig finansiering, genom gemensamma investeringar eller genom ett helt nytt sätt att bygga och äga nät.
  • Förutsättningarna för operatörerna att bygga nät behöver förbättras. Tillståndsgivning och möjligheten att sätta upp basstationer r avgörande för att vi ska kunna nå vår ambition inom en rimlig tid till en rimlig kostnad.