Smarta företag

Man talar om att vi står i början av en fjärde industriell revolution. Med den kommer bland annat artificiell intelligens, nanoteknik, bioteknologi och 3D-utskfrifter Precis som när ångkraften, det löpande bandet eller robotarna introducerades kommer digitaliseringen och data-ekonomin att ställa mycket av det invanda på ända. Företag som vill komma ut som vinnare måste våga och orka förändra sina affärsmodeller – och göra det snabbt.

Norden och Baltikum är världens mest digitaliserade region. Olika länder toppar olika digitaliseringsindex, men gemensamt för samtliga är att Telia Companys hemmamarknader brukar trängas i toppen. Detta ger företag i regionen ett stort försprång. För den som vill prova en ny affärsidé eller nå kunder via nya digitala kanaler finns det ingen bättre plats än här. Ingen annanstans har den breda befolkningen en sådan digital mognad som här och ingen annanstans har de tillgång till så avancerad uppkoppling.

De goda förutsättningarna har gjort att flera av de senaste decenniernas mest framgångsrika företag har utvecklats här. Det går dock inte att vila på lagrarna. Runt om i världen görs enorma ansträngningar för att utveckla den datadrivna ekonomin eftersom det där man spår att framtidens tillväxt i stor utsträckning kommer att ske. Telia Company har ambitionen att vår region ska bibehålla sin tätposition vad det gäller uppkoppling, ett sätt är att vi snabbt vill ge våra kunder tillgång till 5G, en teknik som kommer möjliggöra många innovativa affärsmodeller.

Det finns dock ingen anledning att tro att man måste vänta in 5G. Redan idag finns oändliga möjligheter inom dagens teknik; moln, mobilitet, Internet of Things (IoT), säkerhet, lagring och dataanalys. Tillsammans öppnar det för helt nya möjligheter och möjliggör leverans av uppkopplade produkter och digitala tjänster. Detta accelererar omställningen till nya och mer mobila arbetssätt, men också nya gränssnitt mot kunder, medborgare och leverantörer.

De digitala affärsmodellerna kommer att bli allt mer beroende av säker och pålitlig uppkoppling. Telia Company välkomnar företag att flytta in sina affärssystem i våra nätverk. Dessa molntjänster medför ett snabbare, säkrare och billigare sätt att möta kunder och utveckla verksamheten.

Från egosystem till ekosystem

När befintliga strukturer förändras och nya sätt att arbeta utforskas kan komplexiteten i den digitala omställningen bli en utmaning att klara på egen hand. Att lyckas tillvara digitaliseringens möjligheter kan vara att se bortom traditionella värdekedjor, för att istället utveckla verksamhet och tjänster tillsammans med kunder och leverantörer i ett värdenätverk. På Telia Company inser vi att vi att vårt eget företag kommer att utmanas. För att vi ska vara ett attraktivt alternativ även i framtiden måste också vi förändras. Vi välkomnar alla företag till samtal om framtida samarbeten. Tillsamman kan vi utveckla nya framgångsrika tjänster bättre än om vi gör det var och en för sig.

De tre viktigaste

  • Skapa världens bästa förutsättning för den datadrivna ekonomin utan att äventyra integritet och säkerhet. Företag i Norden och Baltikum ska inte begränsas av lagar som ger en konkurrensnackdel gentemot företag i andra regioner. Skapa en digital allemansrätt till offentlig data utan att äventyra säkerhet och integritet.
  • Det offentliga bör öppna sig ytterligare för samarbeten med privata företag. Det möjliggör snabbare utveckling av nya tjänster och ger förutsättningar för nya digitala succéföretag.
  • Skapa förutsättningar för snabb och smidig digital infrastrukturutbyggnad, det möjliggör företagande i hela landet och förutsättning för bibehållen konkurrenskraft.