Smarta människor

Det finns många fantastiska framtidsvisioner, men för att förverkligas måste någon kunna realisera dem rent tekniskt. Utbildning blir därför avgörande för att vi ska säkerställa att vi har tillgång till de kompetenser som behövs. När spetskompetens, som till exempel programmerare, inte finns att tillgå tvingas företag att söka medarbetare utomlands eller helt enkelt avstå från viktigt utvecklingsarbete. Att sakna välutbildad och digitalt kunnig inhemsk arbetskraft är inte långsiktigt hållbart för vare sig ett företag eller för ett samhälle som aspirerar på att leda utvecklingen.

Den högre utbildningen måste utbilda studenterna inom de områden som arbetsmarknaden och den digitala ekonomin efterfrågar, och grund- och gymnasieskolan måste se till att eleverna har de baskunskaper som gör det möjligt att välja dessa utbildningsvägar. Alla elever måste numera lämna skolan med tämligen avancerade digitala färdigheter. Det kommer inte bara att krävas i många framtida yrkesroller, utan också vara en förutsättning för att kunna leva i ett genomdigitaliserat samhälle.

Stäng den digitala klyftan

När ett samhälle förändras så snabbt som det nordiska och baltiska samhällena har gjort och fortsätter att göra, är det viktigt att alla är med på tåget och kan interagera med sin omvärld. När hälsovården och annan offentlig service digitaliseras möjliggör det förbättrade livsvillkor för många äldre genom att stöd och hjälp görs tillgänglig på ett enkelt sätt. Tillsammans bör vi se till att alla som önskar får möjlighet att träna sina digitala färdigheter. Det offentliga såväl som det privata har ett stort ansvar att säkerställa alla kan ta del av den digitala servicen.

Digitala verktyg kan förbättra undervisningen

Givet att det används på ett klokt och genomtänkt sätt, kan digitala hjälpmedel underlätta inlärningen, utveckla pedagogiken, minska mängden administrativa uppgifter för lärarna och förbättra elevernas digitala färdigheter. Det offentliga skolsystemet har ett stort ansvar i att bereda väg för kvalitetssäkrade e-läromedel som låter varje enskild elev nå sin individuella potential på ett smart, intressant och kostnadseffektivt sätt.

De tre viktigaste

  • Satsa på IT-relaterad utbildning. Alla som lämnar skolan ska bära med sig avancerade digitala färdigheter. Alla invånare ska gratis få hjälp att skaffa sig nödvändig kompetens så de kan leva i ett digitaliserat samhälle. Varje land ska ha minst ett lärosäte som erbjuder data science-utbildning. Gör det möjligt att skaffa en högre utbildning oavsett ålder.
  • Alla skolor ska erbjudas e-läromedel med kvalitetssäkrat pedagogiskt innehåll som låter eleverna få individuellt anpassat stöd och hjälper dem att nå sin potential. Uppmuntra och utveckla möjligheten att distansstudera, det möjliggör kompetensutveckling överallt och genom hela livet.
  • Skapa starkare incitament att utbilda sig och att arbeta inom utbildningssystemet. Använd företagen som en integrerad del i utbildningssystemet.