smarta samhällen

I Sverige strävar vi efter social sammanhållning, och för att åstadkomma detta måste vi bygga smart infrastruktur i alla delar av landet, inte bara de större städerna. I smarta samhällen bor smarta människor i smarta bostäder, de arbetar i smarta företag och i smart offentlig sektor. I det smarta samhället är allt uppkopplat och sammankopplat så att det kan dela data, och på så sätt underlätta livet och låta nya lösningar ta hand om gamla problem.

I smarta samhällen är informations- och kommunikationsteknologi integrerad i skolornas, kollektivtrafikens, sjukhusens, värme- och vattenverkens, avfallshanteringens, polisens och alla andra offentliga system. När allt fungerar på ett genomtänkt sätt gör detta livet bekvämare för invånarna och blir snällare mot miljön. Ny uppkopplad teknologi kan också förbättra kvalitén, minska onödiga kostnader och ineffektivitet i den offentliga servicen.

Att utveckla nya digitala tjänster och koppla samman system som idag är åtskilda kommer att kräva stora resurser och hårt arbete. Det kommer ställa allt större krav på samarbeten mellan stat och kommun, men också mellan privata och offentliga aktörer. Den offentliga sektorn måste driva på den digitala omställningen genom att välkomna uppfinningsrika lösningar och vara öppen för nya sätt att tillhandahålla offentlig service.

Telia Company kommer att bidra med pålitlig infrastruktur som är tillgänglig för alla. I våra system kan vi samla, processa och göra data tillgänglig att använda på ett säkert sätt.

För att ta tillvara potentialen i det smarta samhället krävs ambitiös planering och snabbt genomförande i kommuner och myndigheter. Telia Company har ett öppet erbjudandande om gratis konsultation till alla offentliga aktörer som vill lyfta sin verksamhet till nästa nivå.

De tre viktigaste

  • Alla offentliga aktörer bör skapa och följa en smart samhällsstrategi som omfattar digitaliseringen av offentlig samhällsservice. För att hitta kostnadseffektiva och standardiserade lösningar bör en nationell digitaliseringsmyndighet initiera och koordinera digitaliseringen av offentlig sektor.
  • Skapa en allemansrätt för offentlig data. Tillgängliggör de enorma mängderna offentlig data för alla att fritt använda i forskning och utveckling av nya tjänster utan att äventyra säkerheten.
  • Skapa innovativa investerings- och finansieringsmodeller för smart samhällsservice och infrastruktur. Skapa ekonomiska incitament för medborgare som kopplar upp sina vatten- och elmätare, sopkärl, värmepannor och bilar.