Danmark

Mobil kommunikation, bredband och tv.

Telia Company erbjuder främst mobila tjänster, bredbandstjänster och tv i Danmark. Tjänsterna marknadsförs under varumärkena Telia, Call me och dlg tele.

Telia Company är sammantaget den tredje största leverantören av telekomtjänster på den danska marknaden.

Marknadsdata

Befolkning 5,7 miljoner

Varumärken

Telia Logo
Telia har ett komplett utbud av mobila tjänster och bredbandstjänster för privatpersoner och företag.

Nuvarande ägarandel: 100%

www.telia.dk


Call me, tidigare debitel Danmark A/S, en av Danmarks ledande tjänsteleverantörer köptes av TeliaSonera 2007. Förvärvet inkluderade debitels 50-procentiga ägarandel i DLG-debitel I/S, som verkar under varumärket DLG Tele. debitel bytte namn till Call me 2008.

Nuvarande ägarandel: 100%

www.callme.dk


Mit Tele erbjuder mobiltelefoni, fast telefoni, bredband och bredbandstelefoni samt tv-tjänster.

Nuvarande ägarandel: 100%

www.mittele.dk