Finland

Telia Company har ett stort utbud av telekommunikations- och IT-tjänster i Finland. Tjänsterna erbjuds under varumärket Telia och Cygate.

Marknaden för fast kommunikation är starkt fragmenterad med ett stort antal lokala operatörer.

Marknadsdata

Befolkning 5,5 miljoner

Varumärken

Sonera Logo

Telia är också en stor leverantör av fasta tjänster och tv. Företaget erbjuder kommunikationstjänster och bredbandsaccess till företag och privatpersoner över hela landet och har en stark ställning med ett komplett utbud av fasta tjänster i norra, östra och sydvästra Finland.

Telia har dels egna säljkanaler, dels ett vittförgrenat nät av externa återförsäljare.

Nuvarande ägarandel: 100%

www.telia.fi

 

image.png

Nuvarande ägarandel: 100%

www.mtv.fi

Telia Cygate

Cygate är en ledande leverantör av säkra IP-nätverkslösningar och systemintegration i Norden. Cygate skräddarsyr plattformar som möjliggör för företag att hantera all sin kommunikation i en och samma lösning. Cygate erbjuder ett totalt åtagande eller ett fritt urval av tjänster, produkter och lösningar för IT-infrastruktur med högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet.

Nuvarande ägarandel: 100%

www.cygate.fi


Telia Inmics-Nebula

Nuvarande ägarandel: 100%

www.inmicsnedbula.fi