Litauen

Den ledande leverantören av telekomtjänster

Marknadsdata

Befolkning 3,0 miljoner

Telia Lietuva är enda telekommunikationsföretaget i Litauen med ett fullskaligt kunderbjudande bestående av fast och mobil telefoni, bredbands- och tv-tjänster. Företaget har också en stark position inom IT-sektorn och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för lokala och internationella företag.

Konkurrensen är väl utvecklad inom mobil kommunikation med tre etablerade operatörer. Mobilmarknaden är mycket dynamisk och Litauen har den högsta mobilpenetrationen av de tre baltiska länderna.

Marknaden för fast telefoni avreglerades 2003. Den konkurrens som bolaget möter kommer främst från den mobila sektorn och från kabel-tv-bolag.

Varumärken

Telia Lietuva fortsätter med Teos, Omnitels och Baltic Data Centers aktiviteter. Efter omorganisationen och namnändringen 1 februari 2017 tillhandahåller vi telekommunikation, IT och TV-tjänster till dig som kund via en enda källa, hjälper dig i våra gemensamma butiker eller via telefon

Nuvarande ägarandel: 88,2%

image.png
För att stärka sin ställning i lågprissegmentet har Omnitel etablerat varumärket Ezys som erbjuder mobila bastjänster till attraktiva priser.

Nuvarande ägarandel: 88,2%

www.ezys.lt