Ryssland

Intressebolag – Ryssland

Marknadsdata

Befolkning 146,3 miljoner

MegaFon (i vilket Telia Company äger 25,2 procent och konsoliderar 26,2 procent) erbjuder mobiltjänster till både privat- och företagskunder över hela Ryssland. MegaFon är också verksamt i Tajikistan genom sitt dotterbolag TT Mobile under varumärket MLT samt i Georgien genom sina dotterbolag Aquafon och Ostelecom.

Varumärken

MegaFon är landets näst största mobiloperatör i Ryssland. 

Nuvarande ägarandel: 25,2%.

MegaFon är noterat på börserna i London och Moskva.

www.megafon.ru