Sverige

Marknadsledande inom samtliga produktområden

Marknadsdata

Befolkning 10 miljoner

Telia Company erbjuder ett komplett sortiment av telekommunikationstjänster i Sverige och är den ledande leverantören på den svenska telemarknaden. Tjänsterna marknadsförs under varumärkena Telia, Halebop, Fello, TV4, C More, Skanova och Cygate.

Varumärken

Med ett komplett utbud av telekommunikationstjänster vänder sig Telia i Sverige till företag, privatpersoner och organisationer inom samtliga produktområden; mobil kommunikation, fast telefoni samt datakommunikation och bredband.

Ägarandel: 100%

www.telia.se

Mobila tjänster riktade till främst ungdomssegmentet marknadsförs med stor framgång under varumärket Halebop.

Ägarandel: 100%

www.halebop.se

 

image.png

Ägarandel 100%

www.fello.se

 

image.png

Ägarandel: 100%

www.tv4.se

 

image.png

Ägarandel: 100%

www.cmore.se

 

Den 1 januari, 2008 bildade Telia Company sitt nya infrastrukturbolag TeliaSonera Skanova Access AB. Under varumärket Skanova erbjuds grossisttjänster som oförädlade koppar- och fiberbaserade kapacitetsprodukter. Skanova är den ledande nätgrossisten i Sverige.

Med bildandet av TeliaSonera Skanova Access AB tog Telia Company ett viktigt steg mot att bli ett infrastrukturbolag för alla, inte bara för Telia Companys egna slutkunder. Skanova ska var ett självklart och tryggt val för alla operatörer på den svenska marknaden. Skanova arbetar självständigt med en öppenhet baserad på begreppet Likabehandling. Detta innebär att infrastrukturtjänster säljs på samma affärsmässiga villkor till Telia Companys egen slutkundsverksamhet i Sverige som till övriga operatörer. I syfte att upprätthålla en stark tilltro till principen om Likabehandling granskar ett fristående organ, Equality of Access Board (EAB), löpande att Skanova uppfyller kravet på Likabehandling.

TeliaSonera Skanova Access AB drivs som ett aktiebolag med en egen styrelse. Bolaget har en fristående ställning gentemot Telia Companys slutkundsverksamhet. Det är TeliaSoneras förhoppning att bildandet av Skanova och inrättandet av EAB leder till att dynamiken och investeringsviljan ökar på den svenska telemarknaden och att behovet av detaljreglering och prisreglering minskar.

Ägarandel: 100%

www.skanova.se

Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom data-, video- och telekommunikation. Cygate skräddarsyr plattformar som möjliggör för företag att hantera alla sin kommunikation i en och samma lösning. Cygate erbjuder ett totalt åtagande eller ett fritt urval av tjänster, produkter och lösningar för IT-infrastruktur med högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet.

Ägarandel: 100%

www.cygategroup.com

Ägarandel: 100%

www.faltcom.com

Ägarandel: 100%

www.humany.com