Telia Finance

Telia Finance AB är helägt dotterbolag till Telia Company och ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget som består av ca 100 anställda bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Litauen

Telia Finance erbjuder finansiering och paketering av hårdvara och tjänster till Telia Companys kunder.

Verksamheten omfattar även finansiering av koncernens investeringar kopplat till specifika kundavtal. Vår roll som internt finansbolag är att stärka och utveckla Telias affär med finansieringslösningar. För kunden innebär det möjligheten att alltid ha tillgång till rätt IT- och telekomutrustning, utan tunga engångsinvesteringar.

www.teliafinance.com