Sakernas Internet: Från teknikhajp till affärsvärde

Twittrande tandborstar, uppkopplade kylskåp och digitala diskmaskiner. För några år sedan pekade prognoserna på miljarder och åter miljarder uppkopplade saker. Och även om mycket har kopplats upp så är det inte i samma utsträckning och inte på samma sätt som vi då trodde. Däremot har många företag omfamnat sakernas internet/Internet of things (IoT); enligt en ny rapport från Telia har fyra av tio företag i Norden och Baltikum IoT på agendan för verksamheten.

När Telia publicerade den första ”Connected Things”-rapporten för fem år sedan förutsåg vi att IoT-marknaden skulle växa med 30 procent per år fram till 2018. Rätt svar blev 15 procent per år.

- Vi, och många med oss, trodde att uppkopplade saker i hemmet skulle stå för den största IoT-tillväxten. Men förutom tv-spel, högtalare och surfplattor så väntar många saker fortfarande på att uppkopplas, säger Björn Hansen, ansvarig för IoT på Telia Company.

Företag i frontlinjen

Istället är det företagen som har gått i bräschen. Enligt rapporten har 39 procent av företagen i Norden och Baltikum implementerat eller planerar att implementera någon form av IoT-lösning i sin verksamhet, och det är inom fyra områden som företagen har tagit IoT och digitalisering till hjälp: Effektivisera resurshantering, effektivisera processer, driva innovation inom nya områden och driva innovation inom nuvarande verksamhet.

- Nordiska och baltiska företag är mest uppkopplade i Europa och är duktiga på att driva produktivitet, effektivitet, innovation och kundnytta med teknikens hjälp. Men vi har mer att göra och har ännu bara skrapat på ytan av den digitala transformationens möjligheter, säger Björn Hansen.

Telias rapport visar att den Nordiska och Baltiska IoT-marknaden idag omsätter nästan 20 miljarder Euro. Om tillväxttakten på 15 procent per år fortsätter kommer IoT att omsätta 38 miljarder Euro 2022. Största tillväxten sker inom uppkopplad hälsa (289 procent), uppkopplade bilar (225 procent) och uppkopplade städer (140 procent). Uppkopplade byggnader står för den största omsättningen med cirka 35 procent av marknaden.

- När allt fler fordon, byggnader och på sikt hela städer kopplas upp kan vi använda resurser mer effektivt, livet i städerna blir lite enklare och miljön lite bättre. Det är teknikanvändning när den är som allra bäst, säger talesperson 

Om Connected Things-rapporten

Varje år tar Telia tempen på IoT-utvecklingen i Norden och Baltikum. Årets rapport har tagits fram tillsammans med Northstream och underlaget bygger delvis på intervjuer med 299 företag i hela regionen.