Syfte, ambitioner och strategi

Det digitala samhället är en global rörelse. Nu tar vi nästa steg. För när världen utvecklas måste vi också göra det. Vi måste fortsätta vara relevanta för våra kunder och vara deras fönster mot den uppkopplade världen. Vi har bestämt oss för att skapa nya generationens telekomföretag.

Vårt syfte

Allt vi gör skall vara en spegel av vårt syfte:

Bringing the world closer

Våra ambitioner

Vad vi vill uppnå - att leverera i enlighet med vårt syfte. Fyra ambitioner utgör våra mål. Vi har lyckats när...

  • Vi har de mest lojala och nöjda kunderna på våra marknader.

  • Vi levererar aktieägarvärde i linje med de bäst presterande i jämförbar grupp i Europa.

  • Vi går i bräschen för ansvarsfullt företagande bland stora företag i världen.

  • Vi är den mest eftertraktade arbetsgivaren.

Vår strategi

För att uppnå det kommer vi att:

  • skapa värde genom högkvalitativ nätanslutning. Vi kommer att säkerställa övergången från röst till data genom framtidssäkrad nätverksaccess till kunderna

  • öka kundlojaliteten med hjälp av sammanslagning av fasta och mobila tjänster genom att skapa okomplicerade tjänster oavsett teknologi, innehåll och kanaler

  • säkerställa konkurrenskraftiga verksamheter genom att förenkla verksamheterna och förändra gamla strukturer för att skapa snabbhet och kostnadseffektivitet

För att skapa nya möjligheter i tillväxtområden kommer vi att:

  • investera i möjligheter i närliggande områden till kärnverksamheten såsom uppkopplade saker, säkerhet och media