Strategi, syfte och värderingar

Vi ska skapa ett bättre Telia och göra det uppkopplade livet bättre - med digital uppkoppling, digitala upplevelser och digital infrastruktur.

Vårt syfte

Allt vi gör ska spegla vårt syfte:

Reinventing better connected living

Med vårt syfte ”Reinvent better connected living” återför vi Telia till tillväxt och levererar uthålligt värdeskapande till våra aktieägare.

Vår strategi

Vår uppdaterade strategi är att skapa ett Bättre Telia för att tillgodose de framväxande behoven som uppkommer av att leva i en mer uppkopplad värld. Vi mål är att göra Telia bättre för kunder, för våra anställda, för våra ägare och för samhället. 

Vi leds av vårt syfte ”Reinvent better connected living” där vi återför bolaget till tillväxt och levererar uthålligt värdeskapande till våra aktieägare.

Till stöd för vår tillväxtstrategi finns fyra huvudpelare där vi kommer att överträffa relativt till våra konkurrenter: Inspirera våra kunder, Koppla upp alla, Transformera till digitalt och Leverera hållbart.

Våra värderingar

Våra värderingar guidar oss i hur vi ska agera. Värdeorden är en kompass som ska leda i hur vi ska agera och bete oss i det dagliga arbetet. De finns bara på engelska, för att förena alla våra marknader.

We dare to

  • Innovate by sharing ideas, taking risk and continuously learn

  • Lead by engaging with our customers and challenging ourselves

  • Speak up  by expressing opinions and concerns

We care for

  • Our customers  by providing solution that are adapted to their needs

  • Each other by being supportive, respectful and honest

  • Our world  by acting responsibly and in accordance with our ethical standards

We simplify

  • Execution by taking actionable decisions and deliver with speed

  • Teamwork by transparent communication, active collaboration and knowledge sharing

  • Our operations by efficient processes and clear ownership