Syfte, ambitioner och strategi

Det digitala samhället är en global rörelse. Nu tar vi nästa steg. För när världen utvecklas måste vi också göra det. Vi måste fortsätta vara relevanta för våra kunder och vara deras fönster mot den uppkopplade världen. Vi har bestämt oss för att skapa nya generationens telekomföretag.

Vårt syfte

Allt vi gör skall vara en spegel av vårt syfte:

Bringing the world closer

Våra ambitioner

Vad vi vill uppnå - att leverera i enlighet med vårt syfte. Fyra ambitioner utgör våra mål. Vi har lyckats när...

 • Vi har de mest lojala och nöjda kunderna på våra marknader.

 • Vi levererar aktieägarvärde i linje med de bäst presterande i jämförbar grupp i Europa.

 • Att vara en branschledare inom digital påverkan genom FN:s hållbara utvecklingsmål.

 • Vi har de mest engagerade medarbetarna.

Vår strategi

För att uppnå våra ambitioner kommer vi att:

Stärka vår kärnverksamhet och skapa ny verksamhet inom tillväxtområdena.

För att göra det kommer vi att:

Bygga på ledarskap inom uppkoppling - närmare det som är viktigt för våra kunder - baserat på snabbhet, innovation och bra människor

Det gör vi genom att:

 • Leverera den bästa nätupplevelsen oavsett plattform
 • Vara navet i de digitala upplevelserna hemma och på jobbet
 • Vara den bästa digitaliseringspartnern för våra kunder
 • Skapa nya affärsmodeller tillsammans med våra partners
 • Ha analys- och insiktsdriven marknadsbearbetning samt kundinteraktion
 • Skapa en mer mjukvarubaserad verksamhet
 • Skapa kostnadseffektivitet genom skalfördelar och synergier