Digitalisering viktigare än någonsin

På grund av Coronapandemin upplever många av oss just nu mycket stora störningar i vår vardag. När länder stänger sina gränser och elever och anställda ombeds stanna hemma är näten som ger oss tillgång till information och möjligheten att kommunicera på distans viktigare än någonsin. Det innebär att Telia Company har ett särskilt stort ansvar just nu.

Samhällets förmåga att hantera situationen beror på en mängd insatser, och på att vi hanterar situationen på ett ansvarsfullt sätt. Epidemiologer och andra medicinska experter uppmanar oss nu att försöka bidra till att smittkurvan planar ut, bland annat genom så kallad social distansering. Samtidigt måste vi se till att viktiga samhällsfunktioner upprätthålls. Vi måste också skapa rätt förutsättningar för en snabb återhämtning både för samhället och ekonomin när vi så småningom kommit förbi kulmen av den här pandemin.

Uppkoppling och digitalisering är avgörande. När elever skickas hem från skolan ska de kunna fortsätta sin utbildning genom att använda digitala lösningar. När anställda uppmanas att arbeta hemifrån så ska de kunna logga in och få tillgång till sina kontors- och arbetsverktyg på distans, och kunna ha kontakt med sina kollegor genom videokonferenser och andra lösningar för distansmöten. Och när människor behöver vara hemma ska de ha tillgång till fungerande digitala tjänster, information och underhållning och kunna hålla kontakten med nära och kära på ett hållbart sätt.

För oss på Telia Company innebär det att vi har ett särskilt ansvar. Vi är en del av kärnan i det digitala samhället. Mer än hälften av världens internettrafik går genom Telia Carriers nät, och Telia är den största eller näst största operatören i Norden och Baltikum.

Viktiga tjänster är beroende av våra nät – inte minst inom sjukvården. Vi har dessutom cirka 20 000 anställda som vi tar noga hand om – nu och i alla andra tider. Allt detta är Telia Companys viktigaste uppgifter just nu, liksom att fortsätta att sända oberoende nyheter och information via vår medieverksamhet.

Vi ska göra det möjligt för företag att hålla sin verksamhet igång även om medarbetarna måste stanna hemma. Vi ska fortsätta att göra det möjligt för familjer och nära och kära att hålla kontakten och för människor att ta hand om sig själva och varandra, samtidigt som vi alla ska kunna följa myndigheternas information och riktlinjer. Här nedan kan du läsa lite mer om det vi gör just nu. .

När den här extrema situationen är över kommer människor över hela världen att ha fått en ännu djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter. Förhoppningsvis leder det i sin tur till förbättrade, mer effektiva och hållbara sätt att arbeta och bedriva affärsverksamhet framöver. För oss kommer det vara ett kvitto på att vi levde upp till de utmaningar som pandemin skapade.

Ökad beredskap i Telia Company under Coronapandemin

Sedan Coronapandemin bröt ut har Telia Company ökat sin beredskap och anpassat sin organisation för att kunna säkerställa att vi levererar och bibehåller vår interna effektivitet under de nya förhållandena. Tack vare ett brett utbud av digitala kommunikationsverktyg kan Telia Company driva sin verksamhet med fortsatt hög effektivitet.

Vi följer utvecklingen noga, och följer naturligtvis även de rekommendationer och förordningar som utfärdats av lokala myndigheter på våra marknader. I alla länder där Telia Company finns arbetar de flesta medarbetare nu hemifrån. Så är dock inte fallet i de delar av företaget där affärskritisk verksamhet kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Här ser vi till att ha säkra arbetsrutiner för att förhindra ytterligare spridning.

Telias butiker är om myndigheterna inte har rekommenderat något annat. Även i butikerna tillämpas särskilda riktlinjer för antalet besökare åt gången och här finns också interna riktlinjer.

För närvarande berör dessa restriktioner Telia Companys verksamhet:

  • Krav på arbete hemifrån: Alla länder utom Sverige, där det endast gäller Stockholmsregionen
  • Gränskontroll: Alla länder
  • Resebegränsningar: Alla länder. I Norge och Estland gäller det även för inrikesresor
  • Karantän-bestämmelser: Alla länder
  • Stängning av skolor/barnomsorg: Alla länder. Gäller universitet och gymnasieskolor i Sverige och Finland
  • Begränsningar för allmänna sammankomster: Alla länder, även om antalet människor varierar. De viktigaste begränsningarna är i Estland och Litauen, där alla offentliga sammankomster är förbjudna
  • Begränsningar för butiker: Sådana begränsningar gäller för alla butiker i Litauen och Moldavien. I Danmark gäller det köpcentra. Teliabutiker i köpcentra i Danmark är stängda som följd.
  • Statliga stödpaket införda: Alla länder

 

Telia Companys särskilda insatser under Coronapandemin

Telia Companys uppdrag i den här krisen är att göra det möjligt för företag att hålla sina verksamheter igång, för vänner och familj att hålla kontakten och att göra det möjligt för människor att inte bara ta hand om sig själva utan även att ta hand om varandra. Här vill vi berätta mer om det vi gör.

I Sverige har vi lagt ut råd och verktyg för att arbeta på distans, både till våra medarbetare och till alla andra som känner att de behöver det, här: Smart arbetsliv, och har gjort vår lösning Telia Telemöte tillgänglig utan kostnad i sex månader. Vi erbjuder också tjänster som riktar sig till vårdsektorn utan kostnad under sex månader. Det gäller Telia Bemanning och Telia Incidenthantering, som båda är avsedda att hjälpa vårdgivare att fokusera på sina patienter.

I Danmark pågår flera aktiviteter för att stötta dem som arbetar hemifrån, för att göra det ännu enklare att få viktig information och att kommunicera med nära och kära. Några exempel är kostnadsfria tillägg av nyhetskanaler i befintliga paket och möjligheten att lägga till fler personer till familj- och gruppabonnemang utan kostnad. Det finns också en mängd tips och verktyg online, som rör hemarbete. Läs mer på www.telia.dk.

Även i Litauen pågår aktiviteter för att stötta anställda och andra,, som till exempel verktyg och lösningar som är särskilt användbara vid arbete på distans. Telias mobila och fasta nät är fullt operativa, stabila och har tillräcklig kapacitet under den pågående ökningen av röst-, internet- och mobildatatrafik på grund av den nationella karantänen. Läs mer på www.telia.lt.

I Estland erbjuds också verktyg och tips för att arbeta på distans. Dessutom finns stöttande tjänster för husläkare, med råd om hur de bättre kan använda internet och IT-tjänster. Telia erbjuder också kommuner, utbildningsinstitutioner, organisationer inom den offentliga sektorn och företag specifika tjänster utan kostnad. Gå till www.telia.ee för att läsa mer.

Även i Norge är nätkapacitet högsta prioritet och Teliasmedarbetare står i nära samarbete med partners och kunder för att säkra verksamheten. Inga större, ovanliga händelser i näten har rapporterats. Läs mer på www.telia.no.

Telia i Finland har skapat en supportsida för att arbeta på distans och är i nära kontakt med företag och konsumenter för att svara på frågor. Gå till www.telia.fi för att läsa mer om dessa aktiviteter.

 

Denna sida uppdateras kontinuerligt.