Digitalisering viktigare än någonsin

På grund av Coronapandemin upplever många av oss fortsatta störningar i vår vardag. När länder stänger sina gränser och när elever och anställda ombeds stanna hemma är näten som ger oss tillgång till information och möjligheten att kommunicera på distans viktigare än någonsin. Det innebär att Telia Company har ett särskilt stort ansvar just nu.

Samhällets förmåga att hantera situationen beror på en mängd insatser, och på att vi hanterar situationen på ett ansvarsfullt sätt. Epidemiologer och andra medicinska experter uppmanar oss nu att försöka bidra till att smittkurvan planar ut, bland annat genom så kallad social distansering. Samtidigt måste vi se till att viktiga samhällsfunktioner upprätthålls. Vi måste också skapa rätt förutsättningar för en snabb återhämtning både för samhället och ekonomin när vi så småningom kommit förbi kulmen av den här pandemin.

Uppkoppling och digitalisering är avgörande. När elever är hemma från skolan ska de kunna fortsätta sin utbildning genom att använda digitala lösningar. När anställda uppmanas att arbeta hemifrån så ska de kunna logga in och få tillgång till sina kontors- och arbetsverktyg på distans, och kunna ha kontakt med sina kollegor genom videokonferenser och andra lösningar för distansmöten. Och när människor behöver vara hemma ska de ha tillgång till fungerande digitala tjänster, information och underhållning och kunna hålla kontakten med nära och kära på ett hållbart sätt.

För oss på Telia Company innebär det att vi har ett särskilt ansvar. Vi är en del av kärnan i det digitala samhället. Mer än hälften av världens internettrafik går genom Telia Carriers nät, och Telia är den största eller näst största operatören i Norden och Baltikum.

Viktiga tjänster är beroende av våra nät – inte minst inom sjukvården. Vi har dessutom cirka 20 000 anställda som vi tar noga hand om – nu och i alla andra tider. Allt detta är Telia Companys viktigaste uppgifter just nu, liksom att fortsätta att sända oberoende nyheter och information via vår medieverksamhet.

Vi ska göra det möjligt för företag att hålla sin verksamhet igång även om medarbetarna måste stanna hemma. Vi ska fortsätta att göra det möjligt för familjer och nära och kära att hålla kontakten och för människor att ta hand om sig själva och varandra, samtidigt som vi alla ska kunna följa myndigheternas information och riktlinjer. Här nedan kan du läsa lite mer om det vi gör just nu. .

När den här extrema situationen är över kommer människor över hela världen att ha fått en ännu djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter. Förhoppningsvis leder det i sin tur till förbättrade, mer effektiva och hållbara sätt att arbeta och bedriva affärsverksamhet framöver. För oss kommer det vara ett kvitto på att vi levde upp till de utmaningar som pandemin skapade.

Ökad beredskap i Telia Company under Coronapandemin

Sedan Coronapandemin bröt ut har Telia Company ökat sin beredskap och anpassat sin organisation för att kunna säkerställa att vi levererar och bibehåller vår interna effektivitet under de nya förhållandena. Tack vare ett brett utbud av digitala kommunikationsverktyg kan Telia Company driva sin verksamhet med fortsatt hög effektivitet.

Vi följer utvecklingen noga, och följer naturligtvis även de rekommendationer och förordningar som utfärdats av lokala myndigheter på våra marknader. I alla länder där Telia Company finns arbetar de flesta medarbetare nu hemifrån. Så är dock inte fallet i de delar av företaget där affärskritisk verksamhet kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Här ser vi till att ha säkra arbetsrutiner för att förhindra ytterligare spridning.

Telias butiker är öppna om myndigheterna inte har rekommenderat något annat. Även i butikerna tillämpas särskilda riktlinjer för antalet besökare åt gången och här finns också interna riktlinjer.

För närvarande berör dessa restriktioner Telia Companys verksamhet:

  • Krav på arbete hemifrån: Alla länder utom Sverige, där det endast gäller Stockholmsregionen
  • Gränskontroll: Alla länder
  • Resebegränsningar: Alla länder. I Norge och Estland gäller det även för inrikesresor
  • Karantän-bestämmelser: Alla länder
  • Stängning av skolor/barnomsorg: Alla länder. Gäller universitet och gymnasieskolor i Sverige och Finland
  • Begränsningar för allmänna sammankomster: Alla länder, även om antalet människor varierar. De viktigaste begränsningarna är i Estland och Litauen, där alla offentliga sammankomster är förbjudna
  • Begränsningar för butiker: Sådana begränsningar gäller för alla butiker i Litauen och Moldavien. I Danmark gäller det köpcentra. Teliabutiker i köpcentra i Danmark är stängda som följd.
  • Statliga stödpaket införda: Alla länder

Telia Companys särskilda insatser under Coronapandemin

Telia Companys uppdrag i den här krisen är att göra det möjligt för företag att hålla sina verksamheter igång, för vänner och familj att hålla kontakten och att göra det möjligt för människor att inte bara ta hand om sig själva utan även att ta hand om varandra. Här vill vi berätta mer om det vi gör.

Uppkoppling

Uppkoppling är viktigare än någonsin just nu, när människor förlitar sig på mobilnät för att prata, träffas, arbeta, umgås och komma åt information och tjänster. När behovet av röst- och datatjänster ökar fokuserar vi på att säkerställa uppkopplingen och upprätthålla hög nätkapacitet och prestanda, så att livet kan gå vidare, så att människor kan hålla kontakten och arbeta och så att företag kan förbli aktiva.

Digitalisering

När fler arbetar och studerar hemifrån ger vi stöd och vägledning till individer och företag om digital transformation och hur man gör saker online på ett säkert sätt.

Support och samarbete för att mildra effekterna av Covid-19

Pålitlig information om människors rörelsemönster är avgörande för att begränsa spridningen av coronaviruset. Vi samarbetar med nationella myndigheter och använder aggregerad och anonymiserad data för att analysera människors rörelsemönster och för att hjälpa beslutsfattare att bekämpa spridningen av coronavirus. Telia Company har beskrivit sin ståndpunkt om användningen av data för att bekämpa Covid-19, i ett dokument som du kan hitta här.

Vi stöder också vårdsektorn med våra digitala lösningar för monitorering av hälsa.

Fler barn kontaktar organisationer för barns rättigheter under den här utmanande tiden. Vi är stolta över att vi kan bidra till att fler barn får hjälp av den svenska barnrättsorganisationen Bris.

Sverige: Vi erbjuder råd och verktyg för att arbeta på distans, både till våra anställda och till företagskunder, här: Smart arbetsliv. Vi har också gjort vår lösning Telia Telemöte tillgänglig utan kostnad i sex månader, för företag som behöver det.

Vi levererar också mer kapacitet i våra befintliga lösningar till en mängd organisationer, särskilt inom offentlig sektor som skolor och hälso- och sjukvård.

Vår Crowd Insights-lösning ger information om hur mycket människor har minskat sina resor till följd av det coronaviruset. Informationen kan också visa var större grupper av människor finns. Vi började nyligen leverera data från denna tjänst till Sveriges Folkhälsomyndighet.

Att minska trycket på vårdsinstitutioner är mycket viktigt just nu. Telia Bemanning och Telia Incidenthantering är avsedda att hjälpa vårdgivare att fokusera på sina patienter.

Vi förser Region Skåne med videomötesfunktioner som gör det möjligt för patienter med covid-19 eller människori riskgrupper att träffa läkare och sjuksköterskor utan att behöva besöka lokala sjukhus. I Västra Götaland tillhandahåller vi distansmonitorering av patienter med hjärtbesvär, vilket möjliggör proaktiv vård medan patienten kan stanna hemma.

Vi har utvecklat ett omfattande covid-19-program med vår partner Tactio Care, som gör det möjligt för läkare att monitorera och kommunicera med patienter i hemmet, vilket ökar kapaciteten att ta emot patienter som verkligen behöver komma in.

Telia och Platform24 hjälper Region Jämtland Härjedalen att öppna en digital klinik för att minska belastningen på sjukvården, och samtidigt öka tillgängligheten för rådgivning och vård.

Initiativet #EnsammaTillsammans uppmuntrar människor, och särskilt äldre, till att fortsätta umgås -- men då säkert och digitalt. Kampanjen ska inspirera människor till att hålla kontakt med familjer och vänner digitalt. För att göra det lättare för människor att ansluta får Telias kunder över 70 surfplattor på 100 GB under resten av året.

Vi är också stolta över att stödja arbetet med barns rättigheter, tillsammans med organisationer som Friends och Bris.

I Danmark, erbjuder vi råd och verktyg för att arbeta på distans, både till våra anställda och till våra företagskunder. Vi har gjort vår lösning Telia Touchpoint tillgänglig för alla danska företag utan kostnad itre månader.

Vår Crowd Insights-lösning ger information till den danska regeringen om beteendemönster. Datan kan visa att många människor har minskat sina resor till följd av begränsningarna.

Vi hjälper också danskar som sitter fast utomlands med mer data- och röstmängd utan extra kostnad, för att tillgodose deras behov av att följa nyheterna, ringa hem, kontakta regeringen, hitta reseinformation och så vidare.

Vi har lagt till TV2 News i vårt TV-abonnemang gratis, så att alla kan hålla sig uppdaterade om Corona-situationen.

I Litauen har vi flera aktiviteter för att stötta de anställda och allmänheten, såsom verktyg och lösningar som är särskilt användbart för att arbeta på distans.

Vi har gett donationer till hälso- och sjukvårdspersonal och till deras skolbarn för att stödja dem med hemundervisning under karantäntiden. Telia i Litauen stöder dessutom de SOS Barnbyar som saknar nödvändig utrustning för skola i hemmet.

Mer än tio hjälplinjer om Corona, som berör hälsa, volontärarbete, donationer och så vidare, är gratis för dem som ringer.

Vi ändrade namnet på vårt nät, eftersom det visas på människors smarttelefoner, till "Håll dig hemma". 

Tillsammans med Vilnius stad tar vi in de populära, årliga körsbärsblomningarna till människors hem, i en exklusiv livesändning i 4K-upplösning (https://karantinas.lt/sakuros/).

I Estland erbjuder vi verktyg och råd för att arbeta på distans, liksom specialstöd för husläkare, som råd om webb- och IT-tjänster. Telia erbjuder också kommuner, utbildningsinstitutioner och andra organisationer inom den offentliga sektorn samt kommersiella företag, specifika, extra tjänster.

För att hjälpa studenter som saknar bredband och dator att studera på distans samarbetar vi med andra operatörer och volontärer för att donera routrar och annan nödvändig utrustning.

Vi har också börjat sända liveprogrammet "Interaktivt Klassrum" till skolbarn från årskurs 7-12 i Estland, i vår egen TV-kanal Inspira. Experter delar med sig av sin kunskap och ger tips om de bästa metoderna för skola i hemmet, eleverna kan interagera och ställa frågor och föräldrar kan få större förståelse för utbildningen. Programmet sänds i samarbete med den estniska utbildningsmyndigheten  och organisationen Union of Educational Technologists. .

I Norge är nätkapacitet också högsta prioritet och Telia  arbetar i nära samarbete med partners och kunder för att säkra deras verksamheter. Inga större, ovanliga näthändelser har rapporterats.

I samarbete med Animal Park i Kristiansand och Atlantic Park i Ålesund har Telia lanserat en ny lösning som gör det möjligt att uppleva de två parkerna digitalt - utan att vara fysiskt närvarande.

Telia i Norge sponsrar online-konserter som drivs av Oslos konstcentrum  Sentralen. Hittills har fler än 350 000 människor sett över 50 konserter på Facebook eller YouTube.

I samarbete med Good Game erbjuder Telia nya, dagliga turneringar i Fifa eller Fortnite, gratis.

Även här används Telias anonymiserade och aggregerade data för att hjälpa till att analysera människors rörelser till följd av coronaviruset.

Telia i Finland har skapat en supportsida för att arbeta på distans och står i nära kontakt med företag och konsumenter för att lösa eventuella problem. Vi erbjuder kostnadsfritt tillägg av nyheter och barnkanaler, samt rabatter på befintliga Telia TV-kanalpaket.

Telia i Finland tillhandahåller även den finska regeringen med Crowd Insights, lösningen  som analyserar människors rörelser för att stödja myndigheternas beslut om begränsningar.

För att stödja småföretag som drabbats särskilt hårt av Corona-situationen använde Telia i Finland sitt annonsutrymme för att starta en rikstäckande kampanj som främjar små, lokala företag och företagare. Förutom marknadsföringskampanjen inbjuds andra stora företag att hjälpa de mindre, och Telia tillhandahåller en webbplats och verktyg för digitala affärer.

Efter att ha ställt in slutspelet i ishockey samarbetade den finska ishockeyligan Liiga och Telia för att istället hålla slutspelet via NHL 20-konsolspelet - från spelarnas hem. Allt sänds av Telia Esports-serien och tittarna får både kommentarer och studioprat.