Vår verksamhet

Telia Company är en viktig del av kundernas vardag, såväl i hemmet som på jobbet. Det är därför avgörande för oss att finnas där våra kunder finns. Vi hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom telekommunikation

Lokalt fokus i respektive land är mest effektivt när det gäller att säkerställa att vi erbjuder produkter, tjänster och lösningar anpassade till människors individuella behov. Närhet till kunden gör att vi lättare kan identifiera vad de vill ha och behöver. Vi kan också bättre förstå de utmaningar som varje marknad och land står inför när det gäller tekniska lösningar men också samhällsfrågor. Detta bidrar till att öka vår konkurrenskraft och vår innovativa position.

Telia Companys organisation

Inom Telia Company ansvarar varje landsorganisation för att driva den operativa verksamheten. De koncerngemensamma funktionerna ansvarar för att driva utvecklingen inom sina respektive områden. 

Länderna och koncernfunktionerna arbetar nära varandra med rådgivning och handledning, med syftet att behålla en hög kompetensnivå såväl tekniskt som kommersiellt, säkra en god förvaltning och regelefterlevnad, samt uppnå en långsiktigt hållbar verksamhet.